En stor del av Trøndelags fremtid ligger i marin sektor. Skal potensiale utnyttes må vi samtidig sørge for at vi utdanner nok mennesker til de behovene fremtidens marin industri vil etterspørre, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Flere må utdannes til å jobbe med sjømat

En stor del av Trøndelags fremtid og potensial ligger i havet. Forskere spår en jobb-bonanza i marin industri, og Trøndelag har kanskje det beste utgangspunktet for å skape nye arbeidsplasser innen næringen.

Skal det kunne skje må også utdanningsinstitusjonene bidra til nettopp det.

I en artikkelserie om fremtiden for marin industri har Adresseavisen, Fosna-Folket og Hitra-Frøya gått sammen for å se på mulighetene som ligger i havbruk, fiskeindustri og marin næring. De mest optimistiske spådommene antyder at trøndelagskysten kan produsere fem ganger mer mat i 2050, enn hva tilfellet er i dag. Det betyr at mange flere vil jobbe innenfor sektoren. Sintef Ocean har på oppdrag fra avisene regnet på saken, og mener det kan bli 44 400 jobber i sektoren i 2050. Det er over 38 000 flere enn i dag.

Uansett vil flere jobbe med sjømat i årene som kommer, både om bord i fiskebåter og på oppdrettsanlegg, men også med forskning, utvikling, salg og industriell matproduksjon. Også den marine sektor vil bli preget av en voldsom teknologisk utvikling, og i fremtiden vil krav til ny kompetanse melde seg for alvor.

Skal Trøndelag klare å utnytte mulighetene som ligger i havet, må også utdanningssystemet vårt tilpasses en slik endring. Yrkesfag på videregående skole må bidra til å utvikle tilbud som den nye industrien har behov for. Også NTNU må ta inn over seg denne utviklingen og sørge for å utdanne studenter med den kompetansen fremtidens havbruk og fiskeindustri trenger.

Deler av den nye arbeidskraften som vil komme i denne bransjen krever spesialkompetanse. Det bør også være overføringsverdi fra annen industri, ikke minst oljebransjen. Samtidig må marin industri selv ta et ansvar for å bidra til rekruttering og kompetanse i de nye næringene ved å gjøre seg attraktive, synlige og spennende for unge studenter som ser etter en jobb for fremtiden. En rekke selskaper samarbeider i dag med NTNU om masterprosjekter. Det bør havbruksnæringen kunne lære av.