Upopulær, men nødvendig politireform

Politimesteren i Trøndelag vil likevel beholde Selbu, Åfjord og Midtre Gauldal som tjenestesteder.

Dermed imøtekommer han noe av kritikken fra dem som har ment at nærpolitireformen vil føre til en for kraftig sentralisering av tjenesten. Med tanke på avstandene i de aktuelle regionene, virker dette som en fornuftig beslutning. I tillegg vil han opprette et nytt tjenestested på Værnes for å håndtere utfordringene ved Trondheim lufthavn.