Lundefuglen og flere andre sjøfuglarter er i sterk tilbakegang. 

Utrydder vi planter og dyr, rammer vi oss selv

Siden tidlig i menneskets historie har vi vært i stand til å eliminere andre arter.

Nå har vi blitt så mye mer effektive at utryddelsen regnes som den sjette store i klodens historie. Mens de foregående utryddelsene enten pågikk over millioner av år med klimaendring eller skyldtes dramatiske naturkatastrofer, klarer vi «jobben» like effektivt bare i kraft av vår suksess som art og våre teknologiske fremskritt.