Aps Rune Olsø inngikk i 2015 en personlig opsjonsavtale om framtidig boligutbygging på Være. 

Skjulte opsjoner undergraver demokratiet

Adresseavisens omtale av Overvik, Rotvoll, Kastbrekka og Være gir nødvendig innsikt bak omstridte vedtak om utbygging på jordbruksområder.

Det som har kommet frem, har bidratt til å svekke Arbeiderpartiets troverdighet. Det hjelper ikke så mye med gjentatte forsikringer om at man ønsker å bidra til flere billige boliger eller at Rune Olsø alltid har holdt seg unna formelle behandlinger. Ingen med kunnskap om det politiske liv i Trondheim, er i tvil om Olsøs innflytelse.