Det skal mye til før ytringsfriheten er overskredet når kommuneansatte sier sin mening. 

Kommuneansatte kan ikke knebles

Hvis du er ansatt i en kommune, kan du si nesten hva du vil om din egen arbeidsplass.

Det skal mye til for at grensene for ytringsfrihet er overskredet. Dette har Sivilombudsmannen slått fast. Praksisen på dette området i norske kommuner er svært variabel og ikke alltid i tråd med Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet.