OVERVIK: Uenighet om hvor den nye Jakobsli skole skal ligge. Bildet viser øvre del av Overvik Gård. 

Det er politikerne som skal styre byutviklingen

Den siste uken har Adresseavisen sett nærmere på de planlagte utbyggingene på Overvik og Øvre Rotvoll.

I disse områdene på østsiden av byen kan det komme boliger til over ti tusen innbyggere. I alt går nesten tusen dekar matjord tapt.