Grønn strek kan virke mot sin hensikt

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag en grønn strek som ikke bidrar vesentlig til et bedre jordvern. Dessverre kan vedtaket i praksis bety det motsatte.

Med stemmene fra Høyre, fikk Arbeiderpartiet flertall for en grønn strek som omfatter jordbruksarealene på Byneset, Leinstrand og Bratsberg. Seks av de øvrige partiene i bystyret foreslo at ytterligere 10 000 dekar blir tatt med innenfor den grønne streken.