Energikrisen blir et hovedtema når samfunnstopper møtes på Trondheim Tech Port. Bilde er med kronikkforfatter Karianne Tung under en tidligere konferanse.  Foto: Tech Port

Trønderske løsninger trengs mer enn noensinne

Med russiske styrkers inntog i Ukraina økte brått behovet for å styrke Europas evne til å forsyne seg selv med energi. Det er en mulighet Norge og Trondheim må utnytte.

Verdensledende forskningsmiljø kombinert med naturressurser, offensiv politikkutøvelse og et kunnskapsintensivt næringsliv har ført Norge til verdenstoppen innen energi. I første omgang er det nok å nevne kunnskap og gjennombrudd innen vannkraft, olje- og gass spunnet ut av NTNU og Sintef i nært samarbeid med næringslivet.

LES OGSÅ: Trøndelag kan lede an i europeisk hydrogenrevolusjon

Legger vi til den teknologiske utviklingen av blant annet smartere, mindre og billigere komponenter, begynner vi virkelig å snakke «big business». De siste månedene har Europa og Norge levd med rekordhøye energipriser. Etter Putins krigserklæring er ikke lenger prisen på strøm den eneste bekymringen for europeiske politikere. Det er om Europa i framtiden får tilgang på strøm overhodet.

LES OGSÅ: Tyskland tror på blått hydrogen fra Norge

Basert på russiske gassledninger har forsyningssikkerheten til et helt kontinent blitt satt i spill. Som et motsvar ble det nærmest over natten reist milliarder i potten til EUs REPowerEU for å dempe Europas energipriser, sikre forsyningen av gass til neste vinter og starte på en reetablering av energisituasjonen. Nettopp for å sikre framtidig uavhengighet fra russisk gass.

Og den nye energien? Den skal være fornybar og gjerne fra Norge. Den resolutte handlekraften i det europeiske systemet bør imponere enhver med interesse for ledelse, politikk og samfunn. Og invitasjonen fra EU til Norge og våre energimiljøer passer som hånd i hanske. La meg komme med noen eksempler:

Norge med spisskompetanse fra nevnte Sintef og NTNU leder an i kappløpet om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindmøller på dypt vann. Grønn strøm fra flytende havvindanlegg kan dekke det mangedobbelte av dagens globale energibehov, og i dag eksporteres det havvind-teknologi for fem milliarder kroner. Dette kan bli mye større avhengig av hvor mye myndighetene satser på havvind og hvordan vi får bygd leverandørindustri.

LES OGSÅ: Krigen i Ukraina driver prisen opp

Forskningssenteret Hydrogeni med 50 norske og europeiske akademiske og industrielle partnere fikk nylig 200 millioner kroner. Senteret skal bygge kompetanse for en grønn industri i vekst: Fra produksjon til bruk på ulike områder som transport, stasjonær energi og i industrien – en sentral forutsetning for energiomstillingen.

Vi ser stadig flere oppstartsselskaper innenfor energifeltet vokse frem med utgangspunkt i basisteknologier, gode forretningsideer og ambisiøse gründere. Både batteriselskapet Bryte Batteries, vindkraftselskapet VinGrip Energy og strømselskapet Motkraft har etablert seg med store ambisjoner om vekst.

Et betydelig større selskap, Equinor med sin forskningsavdeling lokalisert i Trondheim, gjennomfører nå store organisatoriske og økonomiske grep for utslippsreduksjoner. Arbeid som vil sette preg på en hel sektor og verden i årene fremover. Nylig gikk også Trønderenergi sammen med investeringsfondet Hitecvision for å bygge opp et nytt stort fornybarselskap med aktivitet i hele Norden. Det er et solid taktskifte på gang og flere bevis på at nye og komplekse utfordringer må imøtekommes med nytenkning og samhandling.

Nettopp nytenkning og samhandling er det sterkeste kortet Trondheim og Norge kan bruke for å bygge nye nasjonale landslag og næringer innen områder hvor Europas egenevne skal styrkes og nye jobber skal skapes. Sterkere samhandling og koblinger mellom forskning, næringsliv, gründere, offentlig sektorer og kapitalaktører må til for å øke innovasjonskraften slik at utfordringene møtes med virkelige løsninger og nye tjenester.

Det er dette bildet som også preger Norges største teknologi- og innovasjonskonferanse: Trondheim Tech Port Conference – «Bridging The Gap» den 28. mars, når noen av landets fremste eksperter, bedrifter, organisasjoner og beslutningstakere samles. Her møtes statsministeren og gründeren, forskeren og investoren, innkjøperen og innovasjonsrådgiveren, studenten og forretningsutvikleren. Alle for å komme nærmere gode løsninger – og nå med et mye alvorligere bakteppe enn noen gang.

FNs bærekraftsmål, klimakrisen, korona, mangelen på halvledere og nå sist krigen i Ukraina har satt i gang tidenes innsats for å øke den europeiske egenevnen på flere områder, og spesielt innen energi. Midt i smørøyet for EUs milliardløft for mer fornybar energi finner vi altså norsk teknologi og verdifulle naturressurser.

Rollen som en reddende energi-engel i Europa kan være lett å omfavne fordi våre muligheter er så store og grunnlaget så godt. Likevel representerer bakteppet en etisk utfordring vi må ta med oss slik også direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, peker på i et intervju med E24 17. mars.

Det er krig og elendighet i Ukraina som nå setter norske miljø og nye industrimuligheter i førersetet. Nettopp derfor hviler det også et stort ansvar på norske myndigheter, forskningsmiljø og næringsliv til å bidra. Når Russlands ledelse brutalt utfordrer Europas sikkerhet, bør fellesskapet stille opp, enten vi snakker om mottakelse av flyktninger eller sikring av fornybar energi til et helt kontinent, slik at vanlige mennesker får mat og varme også i fremtiden.

Både tiden vi lever i og samarbeid og samhandling, som Trondheim Tech Port skal fasilitere, tilsier at trønderske fremragende miljø behøves mer enn noensinne. Det er ikke å profittere på krig og elendighet, men det er å ta ansvar for at verden blir et litt bedre sted.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe