Det farligste for NKIM er en uthalt stillingskrig om lokalisering. Trondheim som by og Norge som nasjon må ta vare på de skattene som ligger i samlingen, og publikum må få god tilgang til verkene, skriver representanter for Norske Kunsthåndverkere.  Foto: Privat / Adresseavisen

Det farligste er å ikke velge

Hva skal Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) og Trondheim kunstmuseum (TKM) være i fremtiden? Hvordan skal samlingenes egenart forvaltes og videreutvikles? I en prosess som har handlet om beliggenhet og bygg, etterlyser vi en større debatt rundt innholdet.

Hvilke konsekvenser vil en sammenslåing få for fagtydeligheten, samlingene og kompetansen i museene? Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke de profesjonelle kunsthåndverkernes virke og synliggjøre samtidens kunsthåndverk. Vi har fulgt ordskiftet om et nytt kunstmuseum, og vil berømme Trondheim kommune og MiST for ambisjonen om å løfte fram den visuelle kunsten! Samtidig er vi bekymret for manglende faglig tydelighet etter å ha lest rapporten «Nytt museum for kunst og form i Trondheim».

LES OGSÅ: Ottervik om museumsbygg på Leüthenhaven

Rapportens mandat er vurdering av tomtealternativer for et samlet kunstmuseum, og kan teknisk sett unnskyldes for å mangle en god faglig begrunnelse for samlokalisering og mulig organisatorisk sammenslåing av de to museene. Hensynet til tomtevalg og bygg har vært førende for prosessene, på bekostning av debatten rundt innholdet, museenes «raison d´être» (eksistensberettigelse). Dét perspektivet må være en betingelse i planleggingen av det nye museet.

NKIM har en av landets viktigste samlinger, fra urgamle objekter i Japansamlingen og unike Art Nouveau-gjenstander til samtidens kunsthåndverk. I tillegg til de enestående Hannah Ryggen-verkene er samlingen av tekstile verk så omfattende og sterk at det på 1990-tallet ble utarbeidet konkrete planer om et eget tekstilmuseum i Trondheim. NKIM har en betydelig internasjonal smykkesamling, og museet har spilt en viktig rolle i bevaring og formidling av vår keramiske historie.

Les også: Her vil de bygge det nye kunst- og designmuseet i Trondheim

Museet har skapt en rekke utstillinger som har satt spor og utfordret publikums forståelse av hva kunsthåndverk kan være. Vi kan nevne Neo-tradisjon (1988), Brytninger (1995) og Everyday Life (2007), banebrytende samlingsutstillinger som 125 gjenstander, valg, fortellinger (2018) og Ta deg TID (2020), og utallige mønstringer av sterke kunstnerskap. Slik har NKIM vært en motor for utviklingen av kunsthåndverksfeltet på nasjonalt nivå, og en toneangivende institusjon som er anerkjent internasjonalt.

Rapporten er utydelig i beskrivelsen av samlingene til de to museene. Det kommer ikke godt frem at NKIMs samling er svært omfattende og av internasjonalt format. Den består av 30 000 gjenstander, 150 000 fotografier og 25 000 bokverk, mens TKMs samling er mindre og av mer nasjonalt format (6000 verk). Norconsult sin mulighetsstudie fra 2018 er mye klarere. Den beskriver en todelt museumsstruktur og et behov for visningsareal for NKIMs samling, som er dobbelt så stort som for TKM (3100 vs. 1550 kvm).

LES OGSÅ: Nabolaget ønsker et kunst- og designmuseum velkommen til Leüthenhaven

LES OGSÅ: Advarer mot nytt kjempebygg: - Veldig redd for at det vil være utdatert

Arbeidstittelen for kunstmuseet i rapporten er «Nordenfjeldske museum for kunst og form». Det er et godt grep at et historisk forankret museumsnavn som Nordenfjeldske tas med inn i fremtiden. Kunst og form er derimot et uheldig og ulogisk begrepspar, uten tradisjon i Norge. Det fremstår lite gjennomtenkt, og vi mener dette forslaget bør skrinlegges. Ved en organisatorisk sammenslåing, der NKIM utvilsomt er størst, både med tanke på størrelsen på samlingen og institusjonens internasjonale betydning, forventer vi at kunsthåndverket kommer tydelig fram.

Denne vinterens stridsspørsmål er lokaliseringen. NK velger å ikke ta stilling til dette, fordi vi anser at NKIMs samlinger og utstillingsvirksomhet kan få en utmerket fremtid både i et nybygg i Leüthenhaven og i et transformert bygg i Munkegata. Vi etterlyser en gjennomgang av bærekraftsperspektivet ved et eventuelt nybygg. Kostnadene til oppgradering av eksisterende bygninger og deres etterbruk må tas med, da disse er viktige arkitektoniske landemerker og skal bestå framover.

Et hovedanliggende for NK er dette: Det farligste for NKIM er en uthalt stillingskrig om lokalisering. Trondheim som by og Norge som nasjon må ta vare på de skattene som ligger i samlingen, og publikum må få god tilgang til verkene. En klok beslutning må tas. Da kan alle gode krefter i kunstfeltet, MiST, stiftelsesstyrene og Trondheim kommune sammen kjempe en viktig kamp for den enorme statlige bevilgningen som må til for å realisere et nytt, fremtidsrettet museum.

LES OGSÅ: Advarer mot kostbare og langstrakte prosjekter i en tid med store kriser

NKs visjon for kunsthåndverket i et nytt kunstmuseum i Trondheim er gode samlingsutstillinger og fortsatt banebrytende, temporære utstillinger med samtidens materialbaserte kunst. Vi ønsker oss velutstyrte, publikumsåpne verksteder for tekstil, tre, metall og keramikk, og et museum som aktivt samarbeider med kunstnerne. Vi forventer en tydelig satsing på fortsatt sterk faglig bemanning, med kompetanse innen kunstindustri og samtidskunsthåndverk. Vi trenger engasjerte formidlere og en fremoverlent kommunikasjonsavdeling som gjør museet godt synlig. Og aller mest ønsker vi oss et mye større publikum, som er kjent med og stolt av de unike skattene som befinner seg i byen, og som er nysgjerrig på hva som beveger seg i samtidskunsten.

Og så et vesentlig poeng til slutt: Med stengingen av NKIM i fjor mistet fagfeltet vårt en viktig nasjonal visningsarena. Museet har riktignok vist deler av samlingen gjennom Nordenfjeldske Transitt, og det blir en ny, stor Hannah Ryggen Triennale i høst. Faktum er like fullt at en viktig arena er borte. Det finnes få visningssteder for kunsthåndverk, spesielt i Midt-Norge, og situasjonen er uholdbar. NK etterlyser et midlertidig visningssted for museet! Vi kan ikke vente til 2030 før dette kommer på plass. Vi trenger med andre ord at politikerne tenker både nåtid og fremtid i denne saken.