Både prisene og renta vil øke i tiden framover. Det vil påvirke din økonomi, skriver sjefen i Danske Bank Norge i denne kronikken.  Foto: Danske Bank

Spenn setebeltet, prisene kan fly av gårde!

Økte priser vil bety svært mye for hvordan det går med din lommebok og bedriftenes økonomi det neste året.

Sist uke var jeg innom en byggevareforretning i Trondheim. Det var ikke mye jeg kjøpte, men likevel skvatt jeg over prisene på kassalappen. Ifølge SSB har materialkostnadene for å bygge en enebolig i tre steget med 33,6 prosent det siste året. Og det er ikke de eneste prisene som er på vei oppover. Både den amerikanske, europeiske og norske sentralbanken sitter nå med en klump i magen og følger med på at prisene er på full fart oppover. I USA opplever de den største prisstigningen på over 40 år med en inflasjon på 6,8 prosent på årsbasis. I Norge er veksten over fem prosent, men det skyldes spesielt høye strøm- og energipriser. Justert for dette er vi fortsatt på ett-tallet i Norge.

LES OGSÅ: Færre tror på lysere tider for økonomien

Men er det så farlig at prisene stiger mye da? Ja, hvis du har 1000 kroner på konto, er det en fordel at du vet omtrent hva du kan kjøpe for denne summen i nær fremtid. Du får en mer forutsigbar økonomi og det er enklere å planlegge dine investeringer og ditt forbruk. Det motsatte vil være at du løp til butikken med en gang for å bruke pengene. For å få en stabil og forutsigbar økonomi, har derfor politikerne bestemt at vi skal ha en stabil vekst i konsumprisene på to prosent. De fleste av våre handelspartnere har samme inflasjonsmål.

Så lenge vi har hatt en moderne økonomi, har inflasjon skapt både gleder og sorger. Flere historikere peker på nettopp skyhøy inflasjon som en av årsakene til at Hitler-regimet kom til makten i mellomkrigstiden. Høy inflasjon kan ha skapt en verdenskrig, men samtidig har også den lave inflasjonen det siste tiåret gitt rekordlav rente og vekst i økonomien.

LES OGSÅ: Norges Bank varsler renteheving i mars

Her i Danske Bank venter vi at inflasjonen gradvis vil stige utover i 2022. Vi har derfor lagt til grunn at inflasjonen uten energipriser vil havne over to prosent igjen mot slutten av året. Men risikoen her er på oppsiden. Det er en rekke faktorer som tilsier at prisene kan stige enda mer.

Den største bekymringen er mangel på arbeidskraft og betydningen det vil ha for bedriftenes evne til å produsere varer og tjenester. Problemer på tilbudssiden vil presse opp prisene for forbrukeren. Den siste tiden har det jevnlig vært meldinger om bedrifter i Trøndelag, enten det er kokker eller fagarbeidere i industrien, som mangler ansatte. Vi ser også at ledigheten i fylket som i desember var på 1,6 prosent, er den laveste i landet.

Utfordringene med mangel på arbeidskraft ble understreket i Norges Banks undersøkelse «Regionalt nettverk» fra 7. desember, hvor til sammen 300 bedrifter fra hele landet ble intervjuet om den økonomiske utviklingen. Bedriftene i region Midt er plaget med både flaskehalser og mangel på arbeidskraft. Over 50 prosent av bedriftene i undersøkelsen sier de har problemer med å møte etterspørselen, og nesten like mange har problemer med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft.

LES OGSÅ: Når din viktigste verdi er økonomisk verdi

På landsbasis var det ved årsskiftet 96 000 ledige stillinger i Norge. En nærmere titt på tallene viser at i 3. kvartal var cirka 30 000 færre utenlandske innbyggere på midlertidige arbeidsopphold enn normalt. Det skyldes delvis at det fortsatt har vært visse komplikasjoner knyttet til grensepasseringer på grunn av korona, men også skyldes at det er stor mangel på arbeidskraft i flere av våre naboland som Sverige og Polen. Den store usikkerheten ligger derfor i andelen av utenlandske arbeidstakere vender tilbake til nivåene vi så før korona. Hvis ikke, kan det bety høyere lønnsvekst som igjen betyr høyere prisvekst.

Flaskehalser og leveranseproblemer er andre utfordringer som drar opp prisene gjennom redusert tilbudsside. Gjennom fjoråret fikk vi jevnlig meldinger om bedrifter med leveranseproblemer. XXL klarte ikke å levere nok sykler i butikkene og Norgesgruppen fikk ikke tak i på enkelte sorter smågodt for Halloween. Det er også slik at det er fortsatt er lange ventetider på elbiler på grunn av den internasjonale mangelen på halvledere.

Vi tror de generelle leveranseproblemene vil fortsette, og det vil bare forsterkes av omikron-varianten som nå blåser over verden. Det er vanskelig å si akkurat hvilke sektorer og produkter det vil ramme. De internasjonale forsyningskjedene er ennå veldig uavklarte. Se bare havnene i USA, hvor det ligger containerskip og venter i ukevis for å laste om. Det viktige her er effektene av leveranseproblemene som er at prisene stiger. Er det mangel på varer settes prisene opp. Så enkelt er det.

For å motvirke høyere priser, er det viktigste virkemiddelet økt rente. Norges Bank hevet renten to ganger før jul, og det er ventet ytterligere tre rentehevinger i 2022. Det betyr at rentekostnadene på boliglånet ditt blir mer en doblet sammenliknet med det laveste rentenivået. Renteoppgangen fører også til at vi trolig vil se en utflating i boligprisene. Bedrifter får også en dyrere finansiering av deres lån, og kan ende opp med å redusere investeringene sine. Mange børseksperter frykter et mer urolig aksjemarked ettersom investorer nå vil flytte penger fra aksjer til rentepapirer.

Norges Bank skal balansere på denne tynne linjen. For lite innstramning fører til å prisene løper løpsk. For mye kveler økonomien. Vi vet ikke helt hvor denne linjen strammer de neste årene, men de økte prisene vil uansett påvirke deg. Den viktigste lærdommen er at både privatpersoner og bedrifter må ta høyde for høyere rente og dyrere lån!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe