I høst var Tore O. Sandvik (t.h.) på besøk hos Hydrogen Mem-Tech AS. Til venstre står styreleder Thor Egil Five, så kronikkforfatter Thomas Reinertsen.   Foto: Kim Nygård

Trøndelag kan lede an i europeisk hydrogenrevolusjon

Mens kraftkrise og strømpriser har dominert nyhetsbildet, er det tatt store skritt for å realisere potensialet som ligger i hydrogen - både i Norge og i Europa. Nå kan vi stå foran en hydrogenrevolusjon.

I den norske strømdebatten er hydrogen fortsatt som en fremmed fugl å regne, men det vi alle har blitt smertelig klar over de siste ukene, er at vi er del av et europeisk strømmarked. I EU derimot er hydrogen et reelt alternativ som kan løse mange energiproblemer. Og det er først og fremst i Europa og i andre internasjonale markeder det er kjøpere av den teknologien vi utvikler her hjemme. Da er det viktig at det satses for å få fart i den utviklingen.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Starten på hydrogen-alderen. Enova slapp nettopp nyheten om at de støtter tre hydrogenprosjekter med over én milliard norske kroner. Det er en tildeling som noen beskriver som starten på hydrogen-alderen i Norge. I Hydrogen Mem-Tech jublet vi nylig over å være en av seks hydrogenbedrifter som fikk flere millioner kroner i støtte av Forskningsrådet for å realisere potensialet vår teknologi har for å omdanne ammoniakk til hydrogen. Teknologien vi utvikler og selger, kan allerede skille ut ren hydrogen fra natur- og biogass og muliggjøre fangst av CO2. Teknologien så dagens lys i laboratoriet til Sintef Industri, og forskerne er fortsatt med oss når vi utvikler teknologien til nye bruksområder.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Vi har de beste talentene. Selv om vi er en lokal bedrift, deltar vi i et verdensmesterskap. Da er det unikt å kunne rekruttere noen av de skarpeste talentene vi trenger fra verdensledende forskningsinstitusjoner som befinner seg her i Trondheim. Vår nye produktutvikler kommer fra stillingen som post-doktor ved NTNU, og hun sitter på akkurat den spisskompetansen vi trenger når vi skal videreutvikle våre produkter. Trøndelag har talentene, vi har industrierfaring og vi har ledende forskningsmiljøer. Nå gjenstår det å se om lokale teknologibedrifter klarer å utnytte de unike lokale fortrinnene vi har - i et internasjonalt marked. Klarer vi det, vil vi kunne se enorme ringvirkninger for regionen i form av nye spennende arbeidsplasser som igjen vil tiltrekke seg studenter, talenter, midler og nye innovasjoner.

EUs avhengighet av fossil gass går mot slutten. Det er med andre ord mye som står på spill, og det har lenge vist seg vanskelig å lykkes med å realisere potensialet som ligger i hydrogen. Det er fortsatt ikke enkelt, men startskuddet går nå. Rett før jul offentliggjorde nemlig EU-kommisjonen at Europa skal gjøre seg ferdig med fossile brensler og gå videre til renere energikilder. Det betyr også at fossil gass må erstattes med fornybar gass og lavkarbongass. Langsiktige kontrakter for fossil gass skal ikke skal forlenges utover 2049 og EU skal innføre økonomiske incentiver for produksjon og distribusjon av fossil-fritt hydrogen og biogass. Mye må skje innen 2049 for at alternative energikilder skal erstatte den massive mengden fossil gass EU bruker og er avhengig av i dag.

LES OGSÅ: Ap vil ha grønn teknologi framfor oljestans: - MDG forsinker det grønne skiftet

Hvorfor hydrogen? Her kommer hydrogen inn i bildet. Hydrogen er energirik og leder varme bedre enn noen annen gass. Hydrogen har en rekke bruksområder, blant annet som drivstoff for kjøretøy uten andre utslipp enn ren vanndamp. Hydrogen kan brukes som brensel og rensing av forurensende industriprosesser. Hydrogen kan også erstatte bruken av naturgass til oppvarming og komfyrer i land som har et utviklet gassrørnett. I rapporten «Hydrogen for Europe» fra mai 2021, som blant annet Sintef var med på å forfatte, så anslås det at etterspørselen etter hydrogen kan øke til 30 millioner tonn innen 2030. Det er det tredobbelte av det nåværende politiske målet beskrevet i EUs hydrogenstrategi. Og det var før beslutningen om å fase ut fossil gass fra 2049.

Nye kontrakter kommer ikke pent innpakket til jul. Beslutningen til EU-kommisjonen vil sette fart på den store omstillingen som trengs og skape et stort marked for grønn teknologi. For det er først og fremst i EU markedet er, selv om Hydrogen Mem-Techs første kunder er i Norge. Vår teknologi skal i løpet av de neste månedene bidra til å produsere hydrogen fra et biogassanlegg på Jæren og til en brenselscelle i en hydrogenferge på Vestlandet. Det er spennende prosjekter også i Norge. Men de virkelig store kundene er i EU, og de har fått det travelt med EUs nye beslutning. Det kan skape en vårløsning for hydrogen og for trøndersk grønn teknologi. Selv om det er jul, så vil ikke nye kontrakter legges pent under juletreet. Det er noe vi må kjempe for. Vi er nødt til å kjenne vår besøkelsestid, og vi kan ikke nøle. Det er nå vi må satse, om Trondheim for alvor skal gjøre seg fortjent til tittelen som Norges grønne teknologihovedstad.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe