Vi mener at Trøndelag fylkeskommune legger opp til for svake utslippskrav, og derfor blir en bremsekloss i utviklingen og utrullingen av lav- og nullutslippsteknologi i hurtigbåtsektoren,kriver innleggsforn.  Foto: Privat

Trøndelag bør ta ledertrøyen nå!

I 2030 skal norsk innenriks skipsfart halvere sine CO2-utslipp. Innen 2050 skal den internasjonale skipsfarten ha gjort det samme.

Veien mot nullutslipp kan synes lang, men norske teknologileverandører, verft, rederi, og ikke minst fylkeskommuner kan spille nøkkelroller for å få opp farten i utviklingen. Når morgendagens hurtigruteanbud nå utformes i Trøndelag, er det svært viktig at fylkeskommunen ikke snubler på oppløpssiden.

LES OGSÅ: Bussene var utslippsfrie - nå går de på diesel

Norges maritime næring er internasjonalt ledende i å utvikle og ta i bruk nye energibærere på ulike typer fartøy. I NCE Maritime CleanTech har vi det siste tiåret arbeidet med å legge til rette for utvikling av lav- og nullutslipps hurtigbåter. For ti år siden var dette på konseptstadiet, men nå har næringen fått relevant erfaring og vi ser at flere av hurtigbåtrutene kan bli utslippsfrie allerede i dag. Til og med de lengre og mer energikrevende rutene kan bli utslippsfrie lenge før 2030, og det må legges til rette for at ny klimateknologi kan tas i bruk når den er tilgjengelig.

Opprettelsen og utvikling av et hjemmemarked for lav- og nullutslippsteknologi for hurtigbåter bidrar til utslippskutt, innovasjon, og eksportmuligheter for norske selskaper langs hele kysten. Dersom norske og internasjonale utslippsmål innenfor skipsfarten skal nås, må det arbeides raskt og målrettet, og det er naturlig at en starter med fartøy i ruter som kan elektrifiseres. Samtidig må en arbeide med andre energibærere som hydrogen og ammoniakk for de lengre rutene. Hurtigbåtanbud er en effektiv måte å støtte dette arbeidet.

LES OGSÅ: Kommunens klimaregnskap i Trondheim-budsjettet

Den nye regjeringen viser via Hurdalsplattformen og i foreslått statsbudsjett for 2022 at de ønsker å bidra med økonomisk støtte til overgangen til lav- og nullutslippsteknologi i hurtigbåtsektoren. I forbindelse med utarbeidelsen av nye hurtigbåtanbud mener vi at Trøndelag fylkeskommune legger opp til for svake utslippskrav, og derfor blir en bremsekloss i utviklingen og utrullingen av lav- og nullutslippsteknologi i hurtigbåtsektoren. Vi oppfordrer derfor Trøndelag fylkeskommune til å forsterke utslippsambisjonene og har følgende innspill:

  • Nullutslipp er mulig på flere ruter fra i dag. Batteridrift er en moden og effektiv teknologi som bør benyttes så langt det lar seg gjøre. Særlig mener vi at ruten Osen og Trondheim-Vanvikan er fullt mulig å elektrifisere nå. For de lengste rutene vurderes andre energibærere.
  • Hydrogen er et alternativ på lange og mer energikrevende ruter, og vi forventer at teknologien kan være klar innen 2026. Den første fergen med flytende hydrogen som energibærer skal i drift allerede i 2022, på oppdrag fra Statens vegvesen. Flere større industrielle aktører har også konkrete planer for produksjon og distribusjon av hydrogen til maritim sektor.
  • Ny teknologi blir altså tilgjengelig i løpet av kontraktsperioden. Fylkeskommunen bør derfor gi tilstrekkelig klimaincentiv, CO₂-bonus, for at ny teknologi også blir brukt. Det er viktig at fartøyene som bygges i dag har fleksibilitet til å ta om bord ny teknologi i kontraktsperioden.
  • Teknologinøytrale utslippskrav, anbud og virkemidler er nødvendig for å få den ønskede omstillingen i hurtigbåtsektoren. Fylkene bør benytte tildelingskriterier som premierer lavest mulig CO₂-utslipp helt opp til utslippsfri løsning. Da kan tilbyder selv vurdere om slik teknologi er «anbudsmoden».
  • Anbudene må inneholde funksjonskrav, ikke spesifikasjonskrav. Innovasjonen løser vi i industrien.
  • Det er viktig at en raskt oppretter en relevant pilotrute som viser at nullutslippsteknologi på lengre ruter er mulig. Det kan være fornuftig at rederiene konkurrerer om konsepter og at også denne konkurransen er nøytral med tanke på energibærer.

Vi ser frem til å samarbeide med fremoverlente fylkespolitikere for å legge til rette for lav- og utslippsfrie hurtigbåtsamband. Det vil bidra til utslippsreduksjon, teknologiutvikling og norske arbeidsplasser langs hele kysten. Ikke la denne sjansen gå fra dere!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe