Siden år 2000 er ni kvinner i Trøndelag drept av partneren sin. Norske krisesentre har over 20 000 henvendelser hvert eneste år. Over 100 000 personer har bodd på krisesentre i Norge mellom 1992 og 2018, skriver debattanten.   Foto: Kim Nygård

Stopp vold mot kvinner!

Ser du noe oransje rundt deg? Har du lagt merke til emneknaggen #orangetheworld i sosiale medier? (Hvis ikke, søk den opp!) I disse dager markeres FNs internasjonale kampanje mot vold mot kvinner. Den starter på verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november og avsluttes 10. desember, på menneskerettsdagen.

Vold mot kvinner er det mest gjennomgripende menneskerettsbruddet i verden. Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) anslo i mars 2021 at 30 prosent av verdens kvinner er utsatt for fysisk og/eller seksuell vold fra sin partner eller seksuell vold fra en ikke-partner. Mesteparten av denne volden foregår i parforhold. Siden år 2000 er ni kvinner i Trøndelag drept av partneren sin. Norske krisesentre har over 20 000 henvendelser hvert eneste år. Over 100 000 personer har bodd på krisesentre i Norge mellom 1992 og 2018.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Filosof og feminist Simone de Beauvoir skrev «Kvinners rettigheter er aldri gitt én gang for alle. Det er nok med en politisk, økonomisk eller religiøs krise. Dere må være på vakt hele livet.» Dette utsagnet fikk mange kvinner merke sannheten i da samfunnet måtte stenge ned under pandemien. Krisesentrene merket en skremmende nedgang på telefonlinjene. Kvinner ble innestengt med overgriperne sine uten mulighet til å søke hjelp. Følgene av dette har vi enda ikke en klar oversikt over. Det som er klart, er at vold mot kvinner er et av våre største samfunnsproblem.

For å bekjempe vold mot kvinner må hele landsbyen til. Vi må hjelpe den oppvoksende generasjonen å utvikle en relasjonell kompetanse med strategier for å håndtere følelser og konflikter. Vi må utfordre tradisjonelle kjønnsroller og forestillinger om maskulinitet og femininitet, ikke sementere dem. Vi må styrke kvinners fellesskap og tro på seg selv. Vi må ha et kompetent støtteapparat innenfor helse, politi og sosiale tjenester, og det må satses på. Vi må ha økonomisk trygghet og utjevne fattigdom. Vi må ha trygge omgivelser ute og inne. Det betyr at alt fra byplankontor til politikere må være oppmerksom på kampen mot vold mot kvinner når de skal ta avgjørelser på mange ulike områder. Det har betydning hvilke yrkesgrupper som finnes i skolen, hvor man legger snarveiene, om man holder barnetrygda utenfor når man skal beregne sosialstønad. For hver sak som behandles bør man spørre seg: Hvordan bidrar dette til å bekjempe og forebygge vold mot kvinner?

Flere har stått sammen for å sette sammen et program for byen til denne kampanjen i Trondheim i år: Mange frivillige er involvert så vel som kunstnere, forfattere og musikere som stiller opp på arrangement på Feministhuset. Mange organisasjoner er tilknytta og tilslutta på ulike måter, som Panter Tanter Produksjoner, Trondheim Sanitetsforening, Norsk-Afghanske Kvinner for Endring, Kvinnegruppa Ottar Trøndelag, Trondheim Zonta, Midtbyen Husflidslag, Kampkomiteen, Juridisk Rådgivning for Kvinner, Kvinnefronten Trondheim, NKP, og Soroptimistene.

Vi takker fagbevegelsen i Trøndelag: LOs regionale utvalg for barne- og familiepolitikk, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund Trøndelag som har støttet kampanjen økonomisk. Takk til Rockheim og Midtbyen Management som sørger for at det lyses med oransje lys både på Rockheim og Torget.

Kampanjen har sin egen farge, og FN oppfordrer til at den brukes aktivt til å rette oppmerksomhet mot vold mot kvinner, mane til handling og vekke håp og optimisme. Ser du noe oransje i disse dager; lys på bygninger, plakater på vegger, skjerf i trærne, kan det være et vink til deg om at vi står sammen om å endre verden. Det ligger i mandatet fra FN at denne kampanjen skal ivaretas på et mangfold av måter, noe vi på Feministhuset har vært opptatt av i vårt initiativ til samarbeid i disse dagene. Vi vil oppfordre alle til å være kreative og markere kampanjen der de har muligheten. Sammen forandrer vi verden!

Vi kan begynne med å ses den 25. november klokka 17! Da blir det markering med appeller og tog for byens innbyggere i Minneparken/Tordenskjoldparken under overskriften «Stopp vold mot kvinner!» Programmet i sin helhet kan leses ved å søke opp Orange the world på Trondheim Events.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe