Vi vet det skjer omfattende ulovlig skjenking av ungdommer. Vi vet at denne skjenkingen kan være skadelig. Vi vet også at den trønderske praksisen skiller seg fra praksis andre steder i landet. Vår utfordring går til ordførere i Trøndelag: Hvordan mener dere vi skal ha det? spør de to kronikkforfatterne.   Foto: Shutterstock

Fylleslag for 15-åringer med voksnes velsignelse

Kommuner i Trøndelag møter motstand når de ønsker å innføre 18-årsgrense på fester med utstrakt alkoholbruk. Men hvem ønsker egentlig at ungdom i konfirmasjonsalder drikker seg beruset og setter seg selv i fare for ulykker, vold og seksuelle overgrep?

Adresseavisen skrev 1. september om en far i Trøndelag som syns det er helt greit å sende alkohol med ungdommene sine når de skal på fest. Han hadde selv gitt ungdommene lov til å drikke seg fulle hjemme etter konfirmasjonsalder, som en slags «øvelseskjøring». Det er han ikke alene om. Tradisjonen med å la unge gå på fest når de er konfirmert, er sterk mange steder i Trøndelag. Foreldre i fylket er mer positive til at ungdommene deres drikker alkohol enn landsgjennomsnittet, viser tall fra Ungdata.

Fyllefester og politiressurser. Trønderske bygdefester med skjenkebevilling er ofte åpne for ungdom fra 15 år. Festene er preget av stort alkoholinntak, og det er ofte vanskelig for arrangørene å overholde skjenkebestemmelsene i alkoholloven. Selv med vakthold, er det vanskelig å unngå at unge langt ned i tenårene blir overstadig beruset. Politiet bruker i helgene store ressurser på å håndtere alkoholrelatert bråk.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Ønsker å heve aldersgrensen på fest. Politikere i flere kommuner ønsker å sette opp aldersgrensen på offentlig fest til 16 eller 18 år. Det er ingen nasjonale lover som regulerer aldersgrense på fester. Det er opp til hver kommune å fastsette dette. Aldersgrensene for salg og utlevering av alkohol bestemmes av alkohollovens paragraf 1 til 5. Det er ikke lov å selge eller utlevere alkohol til personer under 18 år. Med «utlevering» menes at overleveringen skjer på et annet tidspunkt enn betalingen, og at varen er kjøpt med den hensikt å gis til personer under lovlig alder. Det er ikke straffbart for ungdom under 18 å drikke alkohol. Om de likevel gjør det, må noen ha solgt, skjenket eller utlevert alkohol til mindreårige, hvilket er straffbart. Et saksframlegg fra Stjørdal kommune om ansvarlig festkultur, konkluderer med at praksisen for de fleste offentlige fester i Trøndelag er i strid med alkohollovens bestemmelser. Der foreslås det at aldersgrensen som hovedregel skal være 18 år. Lignende forslag er fremmet i flere andre kommuner. Dette er bra!

Konfirmasjon som grense er irrelevant. Mange mener konfirmasjon er det som skal til for at unge kan få gå på fest og drikke alkohol. Denne holdningen vil vi utfordre. Konfirmasjonsritualet har ingenting å gjøre med legalisering av ungdomsfyll. Det blir selvsagt ikke mindre ulovlig å gi en ungdom alkohol om vedkommende er konfirmert.

Det er gode grunner til at vi har aldersgrenser for alkohol. Ungdomshjernen er under utvikling, og kan skades ved stort inntak av alkohol. Ungdomskulturen er blitt tøffere. Flere enn før opplever uønskede hendelser i forbindelse med festing. Argumenter som «det gikk jo bra med oss også», holder dessuten ikke. HUNT-undersøkelsene viser økning i alkoholproblemer blant voksne og eldre - altså de det ifølge argumentet «gikk bra med». Flere studier viser også sammenhenger mellom tidlig alkoholdebut og problemer senere i livet.

Ulykker, vold og seksuelle overgrep. Unge er flinke til å ta vare på hverandre. Ungdataundersøkelser i Trøndelag viser likevel at 11 prosent av 377 spurte jenter, og 10 prosent av 380 spurte gutter på ungdomsskolen har hatt sex i beruset tilstand som de angret på etterpå. Slåssing i forbindelse med alkoholbruk har 20 prosent av guttene og 7 prosent av jentene erfart. Også andre norske studier viser at ungdom som har vært overstadig beruset på alkohol, har vært aggressive, kranglet, slåss og opplevd å bli skadet Tidlig alkoholdebut, gir dessuten større risiko for å drikke mer alkohol i løpet av livet, enn senere debut.

Hvor lenge skal vi holde fast på trøndersk festkultur? Utgangspunktet er derfor: Vi vet det skjer omfattende ulovlig skjenking av ungdommer. Vi vet at denne skjenkingen kan være skadelig. Vi vet også at den trønderske praksisen skiller seg fra praksis andre steder i landet.

Vår utfordring går til ordførere i Trøndelag: Hvordan mener dere vi skal ha det? Hva vil dere gjøre for at det skal bli tryggere å vokse opp i dette fylket? Hva vil dere gjøre for å forhindre omfattende ulovlig skjenking i deres egne kommuner?

KORUS støtter dere i å heve aldersgrensen for fester. Vi vet dere vil møte argumenter som disse: «Ungdom kommer uansett til å feste, men da på private arenaer uten kontroll». «Flere faller utenfor, fordi de ikke blir invitert til privatfester». Tenk da på at også offentlige fester kan være ekskluderende for dem som ikke ønsker å drikke. De velger å holde seg borte, fordi de ikke orker å se venner på fylla.

Vi oppfordrer ordførere og kommunestyrer i Trøndelag til å bruke muligheten i alkoholloven til å sette 18 års aldersgrense på offentlig fest. Så får festarrangører ta ansvar når de arrangerer fester, og foreldrene får styre hva som skjer i hjemmet.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe