Hvor blir det av bydelsbiblioteket på Lilleby/Lade?

Vi ønsker oss flere plasser hvor det kan utvikles identitet og meningsfulle fellesskap for barn og unge, hvor det ikke bare handler om meg og mitt, men om oss og vårt.

Østbyen er en bydel i vekst. På Lilleby og Lade foregår det en transformasjon. Der det før var smelteverk og næringsaktivitet bor det nå nesten to tusen nye innbyggere. Flere mennesker betyr muligheter, mangfold, liv og røre, men det betyr også større behov for gode møteplasser og fellesløsninger. For oss som trives i byen så er ikke det urbane livet ensbetydende med å drikke kaffe latte hver dag. Det gode livet i byen betyr enkel tilgang til folk og opplevelser. At man skal slippe å være ensom i mengden. Det betyr trygge nabolag, spennende kulturtilbud og ulike typer fellesskap for folk i alle aldersgrupper. Det du ikke har i form av boltreplass i eget hus og hage får du gjennom parker, lekeplasser og åpne kulturarenaer. I teorien. I praksis opplever vi at det fortettes uten at det tilrettelegges for møteplasser inne og ute.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

Lilleby et stort boligområde med få kulturarenaer. I mange år har man planlagt et nytt barne- og ungdomsbibliotek i Lade-/Lilleby-området. I vedtatte mål fra kommunedelplanen for kunst og kultur, under overskriften «Barn og Unges tilbud i nærmiljøet», står det at bydelsbiblioteket skal realiseres i perioden 2020-2023. Status per september 2021 er at det ikke ligger investeringsmidler inne til dette. Dette reagerer vi sterkt på. Er strategien å vente på problemene? Fordi vi vet at det er utfordringer i området allerede, særlig blant ungdommer. Barn og unge som sogner til Lilleby skolekrets har i mange år blitt henvist til andre skolekretser og idrettsarenaer for å få delta i fritidsaktiviteter. For barn og ungdom som bor i bydelen er det viktig at det finnes fritidstilbud nært og lokalt, uten at de er nødt til å være «gjest» på andre bydelers arenaer.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Et bibliotek er ikke lenger et stille lokale hvor man låner bøker, men en kulturarena og et sosialt samlingspunkt for aktivitet hvor folk møtes, integreres og utvikler språket. Et bibliotek vil tilføre bydelen mange positive fordeler, ikke bare for de unge. Stadig flere seniorer er også bosatt i området og hit kan mange ta seg frem til fots hele året, uten å være avhengig av buss eller å kjøre bil. Et bibliotek på Lilleby kan planlegges som møteplass for alle på tvers av alder, med tverrfaglige tilbud innen musikk /litteratur /teater/e-sport/ sjakk (mulighetene er mange). Gjerne kombinert med attraktive uteområder med scene for fremvisning av kunst i offentlige rom. Og aller helst med trygg og bilfri adkomst, slik det står beskrevet i kommunedelplanen.

I prosessen med å avgjøre en eventuell beliggenhet for et bydelsbibliotek, har lokasjoner som City Lade og Lilleby skole vært vurdert. Lilleby skole ble uaktuelt på grunn av forventet plassmangel som følge av økt elevmasse. For oss er det helt hårreisende å vurdere å legge et bibliotek til et kjøpesenter. Lilleby trenger en attraksjon som samler folk på tvers av generasjoner, et lavterskeltilbud som er gratis og uten kjøpepress.

Vår oppfordring er at kommunen og eiendomsutviklerne i området samarbeider for å gjøre nærmiljøet bedre. Vi ønsker oss en kulturarena som tilbyr et viktig, samlende lavterskeltilbud for folk i alle aldre for bydel Øst, nemlig et bydelsbibliotek. En mulighet er tomta KBA1, også kalt «Verkstedet» i Leksvikgata på Nye Lilleby, som er regulert til bolig/forretning/tjenesteyting/bevertning. På Nye Lilleby har vi allerede fått restaurant i særklasse og for folk som legger handleturen til City Lade, åpner snart flere nye spisesteder. Vi tror området på Lilleby trenger noe mer enn et nytt spisekonsept eller en ny treningsarena, i prinsippet ment for voksne. Vi mener at denne beliggenheten og mulighetene til utvikling er et nydelig alternativ til et etterlengtet bydelsbibliotek; midt i hjertet av Lilleby og midt imellom de nærliggende bydelene og skolekretsene. Samtidig vil vi også strekke ut en hånd til alle store eiendomsutviklerne i denne bydelen: Både Nordr (Nye Lilleby), Heimdal bolig (Nyhavna), Ladejarlen Utvikling (Lilleby triangel), samt Koteng og OBOS på Lade (Eplehagen og Leangenbukta). Eierne av Saxenborg gård har også gode forslag som vil berike bydelen med variasjon i uteområder og kulturliv, men det krever at kommune og eiendomsutviklere samarbeider og ser helheten i bydelens behov. Et trygt og innholdsrikt nærmiljø vil gjøre det enda mer attraktivt å bosette seg i området. Kan utbyggerne bistå med midler og samarbeide med kommunen av etablering av en kulturarena/bydelsbibliotek?

Fornuftig fortetting handler ikke bare om gode kollektivforbindelser og arealeffektive boliger. Det handler om samspillet mellom inne og ute, privat og felles, jeg og oss. Bor man tett så trenger man å kunne trekke seg ut og bort. I dag er det ofte kjøpesenteret som fyller denne funksjonen. Dette mener vi er en uønsket utvikling. Vi ønsker oss flere plasser hvor det kan utvikles identitet og meningsfulle fellesskap for barn og unge, hvor det ikke bare handler om meg og mitt, men om oss og vårt. Det vil være en berikelse for alle generasjoner å få et bibliotek med tilhørende kulturarena, og særlig bety mye for barn og unge bosatt i denne delen av byen. Derfor ber vi dere, både Trondheim bystyre og utbyggere i Lade- og Lilleby-området: Fortett med vett. Prioriter bydelsbibliotek på Lilleby nå.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe