Hver for seg har de to partiene som nå skal danne regjering, Ap og Sp, svært lite troverdighet på å prioritere klima- og miljøpolitikk i kamp mot andre interesser. Uten SV står de fritt til å bringe frem det verste i hverandre, skriver Guri Melby.   Foto: Terje Pedersen

Klimaet tåler ikke at miljøpartiene kaster kortene

Aldri har en valgkamp handlet så mye om klimapolitikk som i år. Likevel er resultatet at vi for første gang siden 2001 får en regjering uten et klimaparti rundt bordet. Det forteller meg at venstresiden i norsk politikk ikke er villige til å prioritere å finne løsninger på vår tids største utfordring – klima- og naturkrisa.

For å få til endring, må du søke makt. Siden 2013 har Venstre inngått i forpliktende samarbeid med andre partier som har gitt betydelige gjennomslag innenfor klima- og miljøpolitikken. Samarbeid som har gitt flertall for viktige miljøseire det egentlig ikke har vært flertall for i Stortinget, sånn som å si nei til oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Uten å inngå i forpliktende samarbeid, ville vi ikke kunnet fått den typen seire.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Fra 2018 har vi sittet i regjering. Etter mitt syn er det ingen tvil om at innflytelsen på politikken som føres, vokser i takt med ansvaret et parti er villig til å ta. Dermed ble også gjennomslagene på klima og miljø enda større etter at Venstre gikk inn i regjering. Blant våre viktigste gjennomslag er det verdt å nevne at Norge har inngått en klimaavtale med EU som sikrer at vi kutter 50-55 prosent av utslippene våre innen 2030. Vi har gjennomført en historisk sterk satsing på kollektivtransport og jernbane, og vi har beholdt elbilfordelene og fått en oppsiktsvekkende rask omlegging av bilparken vår. Vi har lagt frem en klimaplan der en gradvis økning av CO2-avgiften vil bidra til at vi når klimamålene våre, og vi har satset stort på elferger, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Etter åtte år med Venstre i maktposisjon, er norske utslipp på sitt laveste siden 1993, og de har gått ned fem år på rad.

Bildet viser Audun Lysbakken på Hurdalsjøen hotell onsdag, da han gjorde det klart at SV trekker seg.  Foto: Terje Pedersen

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Kamp for gjennomslag. Dette er gjennomslag vi har fått gjennom forhandlinger med partier som i enkelte saker står nær oss, og i andre saker står langt unna. Det er seire vi har vunnet fordi vi har vært villige til å sette oss ved bordet og inngå kompromisser. Når SV nå har kastet kortene, uten en avtale som binder Ap og Sp til en miljøvennlig politikk, står mye av det vi har oppnådd på spill.

Hver for seg har nemlig de to partiene som nå skal danne regjering, svært lite troverdighet på å prioritere klima- og miljøpolitikk i kamp mot andre interesser. Uten SV står de fritt til å bringe frem det verste i hverandre. Norge ender dermed opp med en grå regjering som kan ende opp med å søke flertall med Høyre og/eller Frp om avgjørende spørsmål som fortsatt leting etter olje, om ulvens plass i norsk natur, og om prinsippet om at forurenser skal betale.

Enkelte vil hevde at det er paradoksalt at jeg, som har sittet flere år i en borgerlig regjering, advarer mot at en ny mindretallsregjering kan søke støtte fra partier på «min» side av politikken. Men poenget er: Miljøpartier må skaffe seg en plass rundt bordet der beslutninger tas. Det er den eneste måten vi kan unngå at de partiene som utgjør et flertall for å gjøre svært lite samler seg om lavere ambisjoner, færre tiltak og mindre effektiv politikk for å kutte utslipp.

Uforpliktende samarbeid. Løftene fra Støre og Vedum om at de vil gå til Lysbakken først når saker skal forhandles i Stortinget, er lite verdt når SV har vært så tydelige på at de uansett vil kaste den borgerlige regjeringen til fordel for en Ap-ledet regjering.

Fire år er lang tid i politikken, og selv om jeg ikke tviler på at Ap og Sp vil gjøre opp budsjettene sine med SV hvert år, er det hundrevis av andre saker av stor betydning som skal behandles i Stortinget den kommende perioden. Når Ap og Sp nå står fritt til å shoppe flertall der det til enhver tid passer best, kan vi fort ende opp med det verste av to verdener. En knallrød næringspolitikk der gründerskap og innovasjon straffes og staten bestemmer hvem som skal lykkes, kombinert med en grå miljøpolitikk der naturen og klimaet må gi tapt for alle mulige kortsiktige hensyn som Ap, Sp, Høyre og Frp heller vil prioritere. I tillegg til dette kommer usikkerheten med hvilket samarbeid Norge skal ha med verdens viktigste klimaorganisasjon, EU.

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

Verst for byene. At SV ikke blir med i regjering, er kanskje aller verst for byene våre og de store utfordringene de trenger drahjelp til å løse. Det er en kjensgjerning at de største utfordringene innen fattigdom, rus og integrering, finner vi på de stedene der det bor flest mennesker. Disse utfordringene har vokst seg større etter en pandemi som har rammet de tettest befolkede områdene mest. I SV hadde Venstre en alliert både i kampen mot barnefattigdom, for kollektivtilbudet i byene og for en rusreform som ga mennesker hjelp, ikke straff. En alliert jeg virkelig hadde håpet ville få gjennomslag i regjeringsforhandlinger om disse spørsmålene.

Sps konstante nedprioritering og mistenkeliggjøring av alle som har valgt å bosette seg urbant, var grunnen til at jeg i valgkampen uttrykte min frykt for at valget kunne gi oss Norges-historiens mest byfiendtlige regjering. Nå frykter jeg at min spådom blir oppfylt.

Vi vet ikke hva som blir de store slagene på Stortinget de neste fire årene. Men jeg kan love at liberale og grønne Venstre er klare til å ta de viktige kampene, særlig for vår tids største utfordring – klima- og naturkrisa. I mange saker kommer vi helt sikkert til å kjempe side om side med SV, men det hadde vært langt bedre om vi hadde kunnet støtte SVs kamp på innsiden, fremfor å risikere å bli nedstemt sammen med dem på utsiden.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe