Trodde du det å være lærer først og fremst handlet om å forberede og holde undervisning? Stillingsinstruksen min som kontaktlærer inneholder 32 ulike ansvarsområder jeg skal ivareta. Det er 5,5 sider med arbeidsoppgaver. Til dette er det avsatt én time til i uka, skriver Torun Vaagland Stav, lærer i Trondheimsskolen.   Foto: NTB

«Mamma, jeg vil ikke på skolen. Skolen er kjedelig»

Det er vondt for en forelder å høre. Trist å vite at det kjæreste du har, bruker store deler av livet sitt på en plass som tar energi, ikke gir.

Faktisk er det sånn én av fem elever har det. Seniorforsker ved NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) Terje Gunnar Ogden fortalte på Ekko i P2 (9/9-21) at 20 prosent av eleven har enten utviklet skolevegring eller er i risikogruppen for dette. Det er et veldig høyt tall. Det ser vi voksne på skolen også. Vi kjenner alt for godt til hvordan en god del av elevene har det.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Videre kunne han si at det er flest gutter som sliter mest. De har mindre motivasjon for læring, flere opplever skolevegring og de reagerer oftere med å utagere. Jentene sliter mer psykisk. Undervisningen oppleves av disse elevene som kjedelig og irrelevant. De mister lysten på skole. 10 prosent av elevene er i denne kategorien. Enda 10 prosent er i risikogruppa. Så hele 20 prosent, én av fem, er i denne gruppen. Det utgjør et stort elevtall!

Eksperten hadde denne medisinen for skolen:

  • Mindre klasser og større lærertetthet.
  • Andre yrkesgrupper som kan ta seg av miljøarbeid
  • Et aktivitetstilbud på ettermiddagstid
  • Elevene må få flere valgmuligheter i undervisningen
  • La de være mer aktive.

Det er dette lærerne også har sagt. Lenge. Man opplever at grunnmuren ikke henger sammen, og da er man like langt. Man klarer simpelthen ikke å gi elevene et godt nok utdanningstilbud slik det er nå. Mange føler på at de hadde kunnet lage en bedre skole for elevene sine. For selv om budsjettene «lyser grønt» og økonomene er fornøyde, vet vi som jobber i skolen hva det har kostet. Og det kommer ikke elevene til gode.

Vi trenger mindre elevgrupper og mer tid. Tid med elevene, tid til å forberede og tid til å være lærere. Det koster penger.

Trodde du det å være lærer først og fremst handlet om å forberede og holde undervisning? Stillingsinstruksen min som kontaktlærer inneholder 32 ulike ansvarsområder jeg skal ivareta. Det er 5,5 sider med arbeidsoppgaver. Til dette er det avsatt én time til i uka.

Tid til å forberede undervisning er minimal, og med lærebøker som er så gamle at man kvier seg for å bruke de, blir ikke undervisningen så god som den kunne ha vært. Ikke fordi man ikke evner og vil, men fordi rammene i jobben ikke gir oss mulighet.

Jeg er nysgjerrig på hva kontaktlærere ville svart på denne spørreundersøkelsen: Hva bruker du arbeidstiden din på? Jeg tror en del ville svart: Undervisning, møter, oppfølging av skole-hjem-samarbeid, svare på dokumentasjonskrav, planlegging av undervisning. I den rekkefølgen. La lærere være lærere!

Det er mulig at Hamid, Kåre, eller Iben noen ganger føler at de har havnet i en slags kvern. En undervisningstrommel som kan riste de gjennom skolegangen. Litt upersonlig, lite tid til fordyping og lite de kan påvirke selv. Dette er en direkte konsekvens av innstrammingene i skolen. Dette har med gruppestørrelse og lærertetthet og gjøre. Alt annet er bortforklaringer.

Hvis en skole har brukt mer midler et år på å snu et miljø eller har andre utgifter som «brenner», må de tilbakebetale dette senere. Fra et allerede bunnskrapt budsjett. Å få hjelp er som å bruke kredittkortet. Det skal betales tilbake. Har de som godkjenner budsjettene på toppen satt sine bein i et klasserom? De kan umulig forutse hvilke konsekvenser de stadige kuttene har for elevene. Hadde de kunnet det, hadde de ikke godkjent budsjettet.

Har du hørt dette før, sier du? Kjent problematikk? Vel, vi i skolen har ikke merket noen forbedringer. Tvert om. Øk grunnfinansieringen. Det er svaret. Få på plass grunnstammen. Så kan vi begynne å jobbe med resten. Jeg kan garantere at svaret blir en bedre skolehverdag for alle elever. Æresord.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe