17 år med taushet!   

I snitt tar det 17 år fra en har opplevd seksuelle overgrep, til en er klar til å fortelle om det. Tenk deg om du skulle gått en femtedel av livet ditt med en hemmelighet som bare vokser og vokser inni deg.

En hemmelighet som du kanskje ønsker å fortrenge, og aller helst ønsker bare skal bli borte. Dette er virkeligheten for mange utsatte!

En annen virkelighet er at det er mange barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep fra mennesker i nære relasjoner. For mange er det i hjemmet det foregår! I undersøkelser Redd Barna har foretatt under pandemien, har én av seks barn sagt at de har opplevd en form for psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep. Samtidig forteller flere at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep på internett for første gang.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Hvorfor er det så vanskelig å fortelle? Det kan være lett for «utenforstående» å tenke at det er jo bare å fortelle, og så vil de få den hjelpen de trenger. Ja – enn om det hadde vært så lett! Vi i Nok. Trondheim møter mennesker hver dag som er utsatt for seksuelle overgrep, og mange oppgir skyld og skam som en grunn til at de aldri har fortalt. Skam over at det var mamma som utførte overgrepene. Skam over å ha kjent på noe spennende i kroppen. Skyldfølelse over å ha latt overgrepene skje, skyld for å ha tatt imot gaver, skyld for å ha gått tilbake til overgriper.

Det hender ofte at brukerne av senteret vårt forteller at de er redd for å ikke bli trodd om de forteller om overgrep. De kan også være redde for konsekvensene av det de forteller – at familien skal splittes eller for å bli behandlet/sett annerledes på av venner og de nærmeste.

Dette er helt normale reaksjoner på unormale hendelser, men som sitter godt forankret i kroppen til de som opplever dette.

Mange barn som opplever seksuelle overgrep, har ikke alltid kunnskap eller forståelse om at dette ikke er lov. De kan bli fortalt av overgriper at dette er normalt, at dette er noe alle voksne og barn gjør. Selv om barnet kjenner på vanskelige følelser rundt dette, så er det ikke noe de vil fortelle til andre fordi barn tror det skal være slik. Tausheten om det vonde de opplever kan medføre uønsket oppførsel hos barna. Dette kan igjen føre til konflikter med andre og misforståelser om hva som ligger bak. Forfatter og pedagog Liv Berit Hemstad Tønnesen får fram dette på en klok måte med sitatet «Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bryt taushet med åpenhet! Åpenhet og kunnskap om seksuelle overgrep er helt avgjørende for å bryte tausheten, og redusere de 17 årene! Åpenhet og god kunnskap hos den enkelte, om det er barn, ungdom eller voksen, gir grunnlaget for både å forhindre seksuelle overgrep og rom for å si ifra hvis det skjer. Vi må gi de som er utsatt for seksuelle overgrep kunnskap om hva som er lov og ikke lov, forståelse av følelser og grenser, begreper, og et språk som gjør det mulig å si ifra. Ikke minst trenger de utsatte noen å fortelle til og snakke med om det vanskelige de bærer på. Dette krever noe av alle oss som er rundt. Vi må skape rom, og bry oss – slik at barn og voksne får mulighet til å fortelle.

Nok.-sentrenes visjon er «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep», og dette må også være et felles mål for alle. For å nærme oss det målet er det forebyggende arbeidet helt avgjørende. Vi må tørre å snakke om seksualitet og overgrep med barn og unge. Snakke om seksualitet som noe normalt og alt det fine med det, før vi kommer med pekefingeren om hva som ikke er lov. Det er viktig å gi barn og unge kunnskap om egen kropp, gode og vonde berøringer, følelser og grenser. Vi må gi den kunnskapen til barn helt fra barnehagealder, og det må gjentas videre opp igjennom skolen. Temaet må mer inn på timeplanen og det krever opplæring av ansatte i barnehager og skoler, undervisning i barnehage og for skoleklasser, og studenter som utdanner seg for å jobbe med barn og unge.

Samtidig må vi som samfunn og nærmiljø bry oss mer. Vi må tørre å være «nabokjærringa», vise at vi bryr oss, stille spørsmål som «Hvordan har du det egentlig?» Det at noen ser deg kan være akkurat det som er avgjørende for noen å bryte tausheten.

Vi har kommet mye lenger de siste tiårene når det gjelder åpenhet knyttet til seksuelle overgrep – det lages podcaster, tv-serier og dokumentarer hvor ikke kjente og kjente mennesker står frem med personlige opplevelser og utfordringer etter seksuelle overgrep, som tidligere har vært tabubelagt. Vi heier på denne åpenheten! Men fremdeles har vi en vei å gå for å redusere de 17 årene med taushet. Vi MÅ fortsette å snakke om dette, og gi barn og unge kunnskap og trygghet til å si ifra.

Bryt tausheten! Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep har vært et gratis tilbud i 25 år for deg som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Her er et sted hvor du kan snakke om det som har skjedd og få hjelp til å håndtere utfordringer etterpå. En del av oppdraget vårt er å synliggjøre at seksuelle overgrep skjer og at den som er utsatt for seksuelle overgrep ikke er alene om å oppleve dette. Fokus på åpenhet og at du ikke er alene kan motivere flere til å bryte tausheten og si ifra. Til dere som er utsatt: Fortell om det!

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Likevel skjer det. Derfor er vi her.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!