Trøndelag trenger en kultur for vekst

For å sikre velferden vår når eksportinntektene fra oljenæringen avtar, trenger Norge sterke selskaper som ønsker å ha verden som sitt marked. Vi i Trøndelag må gjøre vår del av denne jobben.

Da er det et problem at 92 prosent av trønderske bedrifter har færre enn ti ansatte, og at vi er langt flinkere til å starte bedrifter enn vi er til å få dem til å vokse i internasjonale markeder.

Penger og kompetanse er kritisk for vekst. Vi trenger flere investorer og offentlige aktører som tør å ta økonomisk risiko og gi gode råd, i tillegg til et godt politisk rammeverk. Men vekst handler også om å ville vokse. Ikke bare for bedriften, men for hele økosystemet.

I Trøndelag løfter vi først og fremst vinnerne i idretten, ikke i næringslivet. Hvis flere trønderske bedrifter skal gå fra krets- til verdensmesterskap må vi også applaudere de som uttrykker hårete mål, og ikke minst de som når målene sine. Bedriftslederne som ikke bare skaper en arbeidsplass for seg selv, men for flere. De som velger å jobbe mot 100 flere ansatte selv om 50 er nok for bunnlinjen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Hvorfor skal selskapene bli så store? Man kan jo lure på hvorfor vi trenger så veldig mange flere jobber. Norsk økonomi har greid seg relativt greit gjennom pandemien, arbeidsledigheten er lav og de færreste av oss kjenner på fallende oljeinntekter. Enda.

Svaret er at store selskaper tåler mer og er i stand til å ta større løft. For å konkurrere i internasjonale markeder, både hjemme og ute, trenger vi solide bedrifter som tåler en trøkk. Vi trenger bedrifter som har tilgang på kapital, som kan ansette flere og tiltrekke seg riktig kompetanse. Det krever en viss størrelse. Det betyr ikke nødvendigvis at Trøndelag skal bygge Europas neste enhjørningsbedrift (selskaper som er priset til mer enn en milliard dollar), men vi trenger selskaper som kan og vil vokse til en størrelse som sikrer lønnsomme arbeidsplasser over tid.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Vi blir best på det som kan måles. Det er de selskapene som har et konkret mål om vekst som vokser seg størst, ifølge en undersøkelse Menon Economics har utført for Innovasjon Norge.

Allikevel forklarer flere vekstselskap sin egen suksess med at de har vokst med kundens behov. At de har bygget sten for sten. At de aldri hadde drømt om at de skulle bli så store. I idretten ville svært få utøvere vært der de er i dag uten en klar visjon om å bli best. Ingen blir med på landslaget for å bli gode nok – de vil bli nummer én. Trøndelag tør å si at vi skal bli Norges matregion nr. 1, men tør vi å si at vi skal bli Europas matregion nr 1 – og faktisk tro på det? Det er dessverre fortsatt slik at idretten er en av svært få arenaer i Trøndelag der vi virkelig tør å slå oss selv på brystet og si at vi skal bli best – i verden.

Kunne vi bygget enda større selskaper og verdier hvis flere bedriftsledere og styrer hadde turt å sette seg et tydelig mål om å bli større eller størst, og ikke bare store nok? Hadde det blitt lettere å vokse hvis vi hadde laget avisoverskrifter som hyller dem som henter inn mer kapital fremfor å kritisere at bedriften ikke har begynt å tjene penger enda? Hvis det var mer anerkjent å si at man vil utgjøre en forskjell? Eller kanskje det mest kontroversielle av alt – at man vil bli rik. Eller rikere.

Hva er vi sultne på? I et land der befolkningen eier mer enn 400 000 hytter og 2,7 millioner personbiler vil motivasjonen for vekst naturlig nok være annerledes enn i et land der sulten på suksess er alfa og omega for å overleve. Et ønske om å løse et problem og utgjøre en forskjell kan bli en viktig drivkraft for flere. FNs 17 bærekraftsmål er også verdens felles bestilling på nye løsninger. Målene representerer gode forretningsmuligheter i næringer der Trøndelag allerede har et fortrinn, som for eksempel innenfor bioøkonomi, nye grønne løsninger eller muliggjørende teknologier.

Vi trenger bedriftene som griper disse mulighetene. Neste gang du hører noen snakke om hårete mål og et ønske om å bli enda større, gi dem et klapp på skulderen. Kanskje vi til og med bør driste oss til å vifte med flagget når de nærmer seg mållinjen. Det er noe på gang i Trøndelag, men vi er fortsatt bare i startgropa.

Onsdag 19. mai arrangeres InnoKraft i Verdal. I Verdal finner vi landets 3. største industripark og mulighetene for vekst er stor. Vi er på vei ut av pandemien og vi ønsker å sette fokus på hva som hemmer og fremmer vekst i næringslivet. Ikke alle vil lykkes. Men det er lov å lykkes. Det er ikke bare lov for bedriftene å tjene godt, det må være et mål at de gjør det. For det er verdiene bedriftene skaper som utgjør selve dansegulvet for velferdsstaten.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!