Foto: STEINAR FUGELSØY

Munnhelse hos syke og pleietrengende er et neglisjert område

Dårlig oppfølging av munnhelse hos syke og pleietrengende er et samfunnsproblem. Covid-19-pandemien har dessverre forsterket tendensen.

Alle vet at sukkerholdig mat og drikke kan gi hull i tennene, og at hvis man ikke er nøye med tannpussen kan man ende opp med «å bare kunne tygge graut». Men sammenhengen mellom munnhelse og ernæring er mer komplisert enn som så, og begge deler påvirker vår generelle helse. Sykdom i munnen kan ha direkte påvirkning på en rekke andre sykdommer, og omvendt. En godt fungerende munn er grunnleggende for god ernæring, som igjen står helt sentralt i behandling og oppfølging av syke og pleietrengende.

20. mars ble Verdens munnhelsedag markert. I den forbindelse ønsker vi å peke på viktigheten av god munnhelse for ernæring og generell helse. Dårlig munnhelse kan skape alvorlige komplikasjoner i behandling av en rekke ulike sykdommer, og manglende oppfølging av munnhelsen kan gi redusert livskvalitet hos flere store pasientgrupper. Hos kreftsyke kan infeksjoner i munnen i verste fall sette en stopper for kreftbehandlingen. Hos personer med diabetes vil ubehandlet tannkjøttsykdom (periodontitt) kunne føre til ustabilt blodsukker og økt behov for insulin. Multimedisinerte pasienter med for eksempel hjerte- og karsykdommer eller psykiatriske lidelser opplever ofte munntørrhet, som i tillegg til økt risiko for karies, kan gi problemer med å snakke, spise og svelge – og da kan veien til en tilstand av feil- og/eller underernæring være kort. Bakterier fra munnhulen kan dessuten spres via luftveiene eller blodbanen og føre til kardiovaskulær sykdom, lungesykdom, økt risiko for demens og tidlig død. Ny forskning viser også at Covid-19-pasienter har minst tre ganger større sannsynlighet for å oppleve komplikasjoner hvis de også har tannkjøttsykdom. Munnhelse, ernæring og allmennhelse er altså tett knyttet sammen - likevel glemmes ofte munnhelsen i pakkeforløp og i oppfølging av syke og pleietrengende.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Munnen og maten inngår i et helhetlig helseperspektiv. Munnhulen er første del av fordøyelsessystemet. Her tygges og formes maten før den svelges og transporteres videre via spiserøret til magesekken. Dårlig munnhelse og manglende oppfølging av munnhelsen ved sykdom eller funksjonsnedsettelse kan medføre smerter, ubehag og infeksjoner som kan gi problemer ved inntak av mat og drikke. Dette vil gi økt risiko for dehydrering, feil- og/eller underernæring. Konsekvensene av feil- og underernæring er alvorlige, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet, da dette fører til økt sykelighet, økt pleiebehov og økt dødelighet. Ved å inkludere oppfølging av munnhelsen på et tidlig stadium i behandlingen av syke og pleietrengende har man bedre muligheter for å lykkes med tiltak som også kan bedre ernæringsstatus. Ved å ivareta munnhelsen kan man lindre smerter, forebygge sopp- og andre infeksjoner i munnen, redusere risikoen underernæring, forkorte sykdomsforløpet – og redde liv!

Munnhelse – et kunnskapshull? Vi vet at underernæring er en utfordring i behandling av en rekke sykdommer. Særlig gjelder dette pleietrengende eldre. Vi vet også at munnstell hos pleietrengende eldre ofte er et neglisjert område, og at mange eldre har problemer med å komme til tannlege for å få utført nødvendig behandling. Covid-19-pandemien har dessverre forsterket denne tendensen ved at tannbehandlinger har blitt utsatt pga. smitterisiko. God oppfølgning fra helsepersonell og pårørende er derfor spesielt viktig hos eldre pasienter som har flere diagnoser, bruker mange medisiner og har fysiske og/eller kognitive svekkelser som gir begrenset kapasitet til egenomsorg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

For å sikre et helhetlig pasientforløp, hvor ivaretakelse av munnhelse og ernæring er inkludert, er det behov for godt samarbeid og kommunikasjon på tvers av profesjoner, helsetjenester og forvaltningsnivåer. I tillegg er det behov for økt kompetanse om munnhelse og ernæring blant helsepersonell. Økt kunnskap og tverrfaglig samhandling kan bidra til utvikling av verktøy og rutiner som kan sikre pasientene en helhetlig oppfølging i alle ledd av helse- og omsorgstjenesten. Det er vår oppfatning at munnhelse og ernæring bør vies mer oppmerksomhet i all helsefaglig utdanning, slik at alt helsepersonell får økt bevissthet om betydningen av disse faktorene ved sykdom. Ved å ta vare på syke og pleietrengende personers munnhelse, hjelper vi dem til bedre livskvalitet fordi: en sunn munn lar folk snakke, smile, lukte, smake, tygge, svelge og formidle følelser uten smerte og ubehag.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!