Fra venstre: Imam Osman Mehmedovic fra Det islamske felleskapet Bosnia og Herzegovina i Norge, leder Elin Kyseth i Frelsesarmeen i Trondheim, leder Dag Aakre ved Kirkelig Dialogsenter, prest Markus Schultze-Florey i Kristensamfunnet, biskop Herborg Finnset i Nidaros i Den norske kirke, Randi Hoff Braaten-Jakobsen fra Human-Etisk Forbund, biskop Erik Varden i Trondheim stift i Den katolske kirke og biskop Jan Peder Hegdal i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.   Foto: Rune Petter Ness

Håp og fellesskap

Advent og jul er normalt en tid for fellesskap og glede, for nærhet og samvær med familie og venner. Hvordan blir dette i år? Hvordan kan vi gjøre mørketida lys og jula god for hverandre?

Korona-viruset diskriminerer ikke. Vi er alle berørt. Unge og gamle, fattige og rike. Uavhengig av tro og livssyn, språk og nasjonalitet. Viruset skaper usikkerhet og frykt. Det forsterker ensomheten og tærer på tålmodigheten. Avstandsregler og maksimumstall tærer på våre felleskap og begrenser vår trosutøvelse. Vi får en sterk påminnelse om at vi er sårbare og avhengige av hverandre.

Som ledere i tros- og livssynssamfunn i Trondheim vet vi at dagene er tøffe for mange. Restriksjonene rammer og begrenser våre liv. Vi vil likevel uttrykke vår støtte til myndighetenes råd og oppfordrer alle til å slutte opp om dem. Dette gjør vi for å beskytte de svakeste. Vi gjør det for fellesskapets skyld. Dugnaden vi er med på kan gjøre oss tryggere og sterkere sammen.


Fortellingen om Maria og det vesle Jesus-barnet står sentralt i juletradisjonene for mange. I år kan vi lese den gamle historien i et annet lys: Julefortellingen handler også om lukkede dører, om en liten familie som det ikke var plass til i herberget, om sårbare barn og behovet for å høre til. Barn og unge er fremdeles sårbare, og trenger trygghet og omtanke. I disse vanskelige månedene har mange gjort en stor innsats for å ta vare på barna våre, ansatte i skoler, barnehager og skolefritidsordninger.

Julen er håpets og barmhjertighetens tid. Vi trenger varme rom og barmhjertige mennesker. Vi trenger fellesskap og folk som er oppmerksomme på hverandre, som åpner hjerter og dører og viser at alle skal høre til og regnes med.

Vi oppfordrer til å se og spørre: Hvem trenger i særlig grad håp og barmhjertighet i denne spesielle tiden? Kanskje er det en ensom nabo, en god kollega eller en gammel venn. Det er mange måter å vise at vi bryr oss om hverandre. La oss være rause med smilet, samtalene og oppmuntringen. La oss vise omtanke og frimodig kreativitet slik at også denne jula kan bli husket som en håpets og gledens tid. Barmhjertighet er handling: Noen trenger også at vi deler av våre penger og vår tid.

Pandemien har vist oss at våre liv er vevet sammen. Vi er én jord og ett globalt fellesskap. Vi tilhører trossamfunn og fellesskap der mange kjemper en hard kamp for å overleve. Vi har slekt og venner i andre land som vi er dypt urolige for. Pandemien forsterker krisene som allerede er der. I mange land har den skapt en katastrofe; flere fattige, flere sultne, flere uten arbeid når samfunnet er stengt ned. Vi lever i én verden.


Håpet er en sentral drivkraft i religioner og livssyn. Vi håper og arbeider for en bedre framtid, for trygghet, rettferdighet og fred. Gjennom historien har vi sett at håpet har gitt inspirasjon til å vise omsorg for mennesker som lider.

Som ledere i tros- og livssynssamfunn har vi et felles ansvar. Vi vil stå sammen i denne vanskelige tiden og støtte hverandre, og slik bidra til freden vi trenger og rettferdigheten vi lengter etter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stå side om side som mennesker med forskjellig tro og livssyn for å løfte håpet, vise solidaritet og sammen skape en bedre verden.

 • Christina Thaarup, prest i Metodistkirken
 • Osman Mehmedovic, imam i Det islamske felleskapet Bosnia og Herzegovina i Norge
 • Haroon Chaudry, imam i Ahmadiyya-meningheten i Trondheim
 • Markus Schultze-Florey, prest i Kristensamfunnet
 • Mari Haugen, leder i Bahá'í-samfunnet
 • Randi Hoff Braaten-Jakobsen, Human-Etisk Forbund

 • Hilde Bendiksen Grunnan, leder for Human-Etisk forbund i Trondheim

 • Thich Vien Giac, munk og prest i Den Vietnamesisk Buddhist- og Kulturelle forening i Trøndelag
 • Ahlebait senter i Trondheim
 • Dag Aakre, leder i Kirkelig Dialogsenter
 • Ingebrikt Kvam, pastor i Trondheim frikirke
 • Rolf Andvik, pastor i Adventistkirken
 • Elin Kyseth, leder i Frelsesarmeen i Trondheim
 • Jan Peder Hegdal, biskop i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Frank Erlandsen, hovedpastor i Pinsemenigheten Betel
 • Jann Even Andersen, hovedpastor i Salem menighet
 • Erik Varden, biskop i Trondheim stift, Den katolske kirke
 • Olav Fykse Tveit, biskop i Nidaros domprosti og preses i Den norske Kirke
 • Herborg Finnset, biskop i Nidaros, Den norske kirke