Afryea Collective ble opprettet på nyåret av tre trøndersk-ghanesiske jenter. I løpet av våren vokste de til et større nettverk.

Kjære lærer: Du kan stoppe rasisme

Noen lærere og skoleansatte har bevisst eller ubevisst vært med på å muliggjøre rasistiske holdninger. I stedet for å være en del av problemet, ønsker vi at dere nå skal bli en del av løsningen.

Red.anm.: Afryea Collective er et nettverk mot rasisme grunnlagt av Emma Effie Morrison Lund, Sandra Abena Nøsen Opoku og Theresa Elise Nøsen Opoku.

Vi kjenner på spenningen nå som det er tid for skole- og studiestart. Våren har vært en bratt læringskurve for mange som har manglet kunnskap om rasisme.

Vi ser nå et håp om endring: Reklamekampanjer med mer mangfold, løfter om offentlige handlingsplaner og mennesker som er villige til å lytte og lære. Like fullt: Vi har en vei å gå før rasisme er historie i Norge.

LES OGSÅ: Mitt oppgjør med norsk rasisme

Det var ikke før verden fikk se en video på åtte minutter og 46 sekunder av en voksen mann som brutalt ble fratatt livet av en politimann, mens han ropte «I can´t breathe». Først da fikk mange opp øynene for brutaliteten rundt rasisme. Drapet på George Floyd ble for mange en øyeåpner for realiteten rundt rasisme - langt utenfor USAs grenser.

I Norge fikk imidlertid mange et uforklarlig behov for å påstå at rasisme ikke finnes her. Men vi som har kjent rasismen på kroppen vet at realiteten er en annen.

LES OGSÅ: Synne (18): Dette gir oss i det svarte samfunnet makten til å vise og tale vår frustrasjon

Da rasismedebatten endelig traff Norge, ble det tydelig hvor mange vi var som satt med vonde og traumatiske opplevelser som var like i karakter. I motsetning til de mange som tilhører det afroamerikanske miljøet i USA, har rasisme i Norge vært noe mange har måttet stå i alene. Alene i skolegården, eller alene på arbeidsplassen.

For Afryea Collective ble det viktig å gjøre noe for at andre skal slippe å ha de samme opplevelsene i tiden framover. Afryea Collective ble opprettet på nyåret av tre trøndersk-ghanesiske jenter: Oss kronikkforfattere, i tillegg til Emma Effie Morrison Lund. Organisasjonen bygger på tre søyler: Identity, Diversity og Community. I løpet av våren vokste vi til å bli et større nettverk av sterke, kompetente «female creators».

På vår Instagram-profil lagde vi en anonym undersøkelse om opplevelser og erfaringer med rasisme i Norge, dette for å samle stemmer som vanligvis ikke blir hørt i media. Vi ble ikke overrasket over at nær 60 prosent av de nær 120 hendelsene som ble delt med oss, hadde funnet sted i skolen. Vi har selv vært brune barn i norsk skole og vet hva det kan innebære.

LES OGSÅ: Feil tiltak i kampen mot rasisme

Mer nedslående var det at episodene som hadde satt dypest spor hos de som svarte, ofte var lærere og skoleansatte som ikke tok barna som ble utsatt for rasisme på alvor, og som bevisst - eller ubevisst - selv muliggjorde og fremmet rasistiske holdninger.

Våre funn samsvarer med funnene fra Osler og Lindquists forsøksundersøkelse gjort blant lærerstudenter. I artikkelen Forskere: Lærere må klare å ta opp rasisme med elevene sine fra 2018, sier Osler og Lindquist at lærerstudenter ikke får nok kunnskap om hvordan rasisme og forskjellsbehandling i klasserommet skal håndteres på en god måte.

LES OGSÅ: - Det er flere lærere som har sagt at de har ignorert rasisme

Det ble raskt tydelig for oss at det ikke var nok å dele historier – vi måtte gå fra ord til handling. Sosiale medier florerer av informasjon om hvordan være antirasist i USA og Storbritannia, men vi savnet å se konkrete tiltak og samlende begreper til hva man aktivt kan gjøre her hjemme i Norge.

Dette ble vårt utgangspunkt for å utfordre Kunnskapsministeren og skoledirektøren i Trondheim Kommune til å utforme en veileder for hvordan man best kan forebygge og møte rasisme i skoler og barnehager. Vi skal utover høsten på workshop med Trondheim Kommune for å jobbe videre med denne tematikken.

LES OGSÅ: Krever en antirasisme-veileder i grunnskolen

Videre arrangerte vi vårt første Kanko-møte, hvor temaet var «Hvordan bli en proaktiv antirasist?». Kanko-møter en type «table talk» - en interaktiv samtale - hvor vi samler folk og snakker om viktige temaer i trygge omgivelser. Under arrangementet hadde vi et panel sammensatt av deltakere som selv har erfaringer, og som vet «hvor skoen trykker». Kloke og reflekterte mennesker med ulike bakgrunner som modig delte sine tanker og erfaringer. Og oppfordringen fra panelet var klar: «Educate yourself» og «Vær et godt medmenneske».

Gjennom historiene sendt inn til oss ser vi at det mange sitter igjen med er det som ikke ble sagt, og de gangene lærere og andre valgte å være stille tilskuere. Som Martin Luther King jr. sa: «In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.»

LES FLERE DEBATTINNLEGG OM RASISME HER

Det holder ikke å være mot rasisme, man må være en proaktiv antirasist. Mange gjør mye allerede, men vi er ennå ikke i mål. Mange lærere og skoleansatte har vært en del av problemet - nå er det på tide at dere blir en del av løsningen.

Vår oppfordring er enkel: Bry deg, lytt til de som er berørt og våg å ta de vanskelige samtalene. Det er forståelig at det kan være ukomfortabelt, men vi lover deg at det er mer ukomfortabelt å daglig påminnes dette utenforskapet, enn det er for deg å få en slutt på det.

Vi har ikke råd til et samfunn basert på «vi» og «dem». Vi-et må romme oss alle. Bare da får vi et inkluderende og trygt samfunn. La oss alle gå høsten og det nye skoleåret i møte som gode medmennesker.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter