Du vet at valget begynner å nærme seg, når du ser at visse minoritetspolitikere viser ansikt i minoritetssamfunnet igjen, skriver kronikkforfatteren.   Foto: Marit Hommedal

Minoritetspolitikerne representerer HVEM?

Minoritetsbefolkningen har blitt et verktøy for å oppnå politiske mål, og et offer for politisk spill fra deres egne - nemlig «minoritetspolitikerne».

Det er snart valg, og om ett år skal vi avgjøre om Erna Solberg skal fornye tilliten for en tredje periode som vår statsminister, eller om Jonas Gahr Støre skal få sin første periode. Valget i 2021 er spennende på mange måter og vil bli historisk avgjørende for norsk politikk.

I denne anledningen ønsker jeg skrive litt om politisk ukultur som er ødeleggende for det norske demokratiet som vi er stolte av. Du vet at valget begynner å nærme seg, når du ser at visse minoritetspolitikere viser ansikt i minoritetssamfunnet igjen. Mange partier promoterer noen av deres kandidater som «minoritetskandidater» under valgkamper, og bruker mye tid og ressurser for å få dem valgt blant minoritetsbefolkningen.

Mohammed Isak Abdullahi er samfunnsdebattant, politisk engasjert i Ap og masterstudent i statsvitenskap ved NTNU. 

LES OGSÅ: Registrering og rangering av minoriteter i Norge

Jeg har observert en trend som er meget trist og ødeleggende for demokratiet og dets prinsipper. Når disse kandidatene blir fremmet som minoritetskandidater, er hovedformålet å representere minoritetsbefolkningen. Realiteten er midlertidig ofte annerledes. Disse politikerne representerer veldig ofte bare seg selv, samt deres egen karriere og interesser.

Minoritetsbefolkningen har blitt et verktøy for å oppnå politiske mål, og et offer for politisk spill fra deres egne - nemlig «minoritetspolitikerne». De hevder å representere minoritetsbefolkningen, men hvorfor holder de sjelden møter for å danne seg et bilde av hva som nører seg blant minoritetsbefolkningen, og hva deres behov er?

Mange av dem får stemmer og går under jorden fram til neste valgkamp, og plutselig er de tilbake fra intet og skal smiske seg til nye år med tillit.

LES OGSÅ: Innvandring splitter Arbeiderpartiets sjel

I hvilke saker står de opp for velgerne sine? Når har de hatt møter med minoritetsbefolkningen for å lytte til deres hjertesaker og tatt en virkelighetsorientert diskusjon om utfordringer som minoritetssamfunnet står ovenfor? Det de selger til oss, er billige politiske poeng. Minoritetsbefolkningen har større interesser enn billige politiske poeng om innvandring, integrering og kontantstøtten - der de fleste politiske partier i Norge er enige om de store linjene.

La oss diskutere det som virkelig betyr noe, som boligpolitikk, sysselsetting, diskriminering i arbeidslivet og den overdrevne maktmisbruken til barnevernet som frarøver mange familier friheten for deres liv. Veldig mange slike politikere har tegnet og formidlet et bilde til sine partier om at de har minoritetsbefolkningen i ryggen. Virkeligheten er helt annerledes, de har ofte kun egne interesser i ryggen.

LES OGSÅ: Integrering: Minoritetsungdommer får gå på skole med norske ungdommer

Jeg hadde en skremmende opplevelse en gang jeg skulle forhåndstemme. Da møtte jeg på en politiker med minoritetsbakgrunn som hadde med seg en del stemmesedler som allerede var forhåndsutfylt. Han spurte om jeg kunne stemme på han, da han møtte meg tilfeldig ved stemmelokalet. Av ren nysgjerrighet spurte jeg vedkommende noen enkle spørsmål, som: Hvordan holder du kommunikasjon med dine velgere etter endt valgkamp? Hvilke saker har du tatt opp som velgerbasen din brenner for? Han klarte ikke å nevne en eneste sak han har tatt opp eller et eneste møte med befolkningen han er ment å representere. Videre gikk jeg inn for å få unnagjort borgerplikten - og jeg måtte tolke for en fyr som hadde med seg for mange stemmesedler, nemlig de ferdigutfylte sedlene som han fikk av politikeren på utsiden og to til som han hentet av stemmeseddelboksen.

LES OGSÅ: Lederartikkel: Feil tiltak i kampen mot rasisme

Denne type ukultur ødelegger de lange og gode politiske tradisjonene vi har i vårt kjære Norge. Å utnytte mennesker på denne måten, er imot alle tradisjoner, verdier og normer. Etikk og moral er svært sentralt og viktig i politikken. Skolering i etikk og moral bør det også absolutt være høyt prioritert slik at vi unngår episoder som ferdigutfylte lister, oppsøke individets hjem, henting og levering av individet. Dette gjelder sikkert flere steder i landet.

I en artikkel fra 2017 sier SSB «Det er færre innvandrere som stemmer ved valg enn den øvrige befolkningen. I årets stortingsvalg utgjør stemmeberettigede personer med innvandrerbakgrunn 7 prosent av befolkningen, en andel som kommer til å øke i årene som kommer. Hvor mange av disse som stemmer, vil dermed få økt betydning framover».

LES OGSÅ: Rasismeparagrafen må ikke fjernes

Det er på tide å stille disse politikerne til ansvar for deres elendige arbeid, og bruke stemmeretten riktig! Minoritetsbefolkningen har ikke lenger de samme verdiene som noen hevder, og derfor er det veldig viktig at man står opp for seg selv og stiller til ansvar de som hevder å representere felles verdier.

Jeg håper også at partiene tar et ordentlig ansvar for sine kandidater og gjør grundig arbeid før de hiver dem i listene sine kun for å ha noen med minoritetsbakgrunn. Partiene må ikke la seg blende av noen politikere. Samtidig er det viktig at helheten av partiets politikk og verdier kommer tydelig fram i valgkamp. Det er uetisk å fremheve noen politiske områder, mens andre viktige politiske saker og kjerneverdier uteblir for å oppnå politisk makt.

Det er også svært viktig at minoritetsbefolkningen - og særlig det somaliske miljøet som jeg har god kjennskap til - til slutt ikke stemmer på bakgrunn av kjennskap eller etnisitet, men stiller krav til politikerne slik at deres kjernesaker og problemer blir tatt videre i de ulike instansene.

Når disse politikerne ser på deres interesser, bør du som individ tenke på eget beste og hva som gagner deg, samt utelukke bekjentskap og «kulturelle normer».

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter