Få tilbake livsglede og optimisme – oppsøk naturen og se på blomstene!

Like før koronaen var over oss, fikk Trøndelag fylke sin fylkesblomst: Reinrose. Kanskje kan sommerens prosjekt være å dra til fjells for å finne reinrosa?

Det er krevende tider vi befinner oss i. Men - snart er det vår og sommer. Snøen forsvinner, og opp av den grå og tilsynelatende døde bakken kommer plantene fram; blomster og grønt gress. Løvtrærne fylles med blader og blomster. Insektene surrer, fuglene synger. På ny får vi konkret erfare det store naturmangfoldet som omgir oss. Vi får ny motivasjon for å komme oss utendørs!

Naturmangfold er alle variasjonene av liv som finnes i naturen. Genetisk mangfold er den enkelte art sin livsforsikring. Artsmangfold er økosystemenes livsforsikring. Mangfoldet av økosystemer er alles livsforsikring.

Klimakampen er avhengig av at vi har bærekraftige økosystemer der det eksisterer balanse og sameksistens mellom artene. Jo flere arter, desto mer hardfør og bærekraftig er økosystemet.

LES OGSÅ: Denne tiuren holder til fem kilometer fra Trondheim sentrum

Olav Dahle Svanholm er leder av Trøndelagsavdelingen av Norsk Botanisk Forening. 

Men vi mennesker trenger også naturmangfold av andre årsaker, vi trenger en «grønn velferd». Naturopplevelsene betyr mye for oss. Når vi vil ha avkobling fra det daglige kjøret, søker vi etter stillhet, skjønnhet og positive opplevelser. Vakker og urørt natur er en kilde til rekreasjon og glede. Naturen setter oss i bedre humør. Den øker vår kreativitet og senker stresshormonene i kroppen.

Norsk Botanisk Forening er foreningen for alle planteinteresserte, vi vil kombinere naturglede og naturkunnskap. Vi ønsker at alle skal utvikle en stolthet over Norges planteliv gjennom kunnskap og kjennskap. Sammenhengen mellom en rik og mangfoldig natur, kunnskap om og bruk av denne, er viktig for både oss og kommende generasjoner.

LES OGSÅ: Gi oss Bymarka, til evig tid

Å ta vare på naturmangfoldet er derfor også politikk. Det kan kanskje synes som en uviktig symbolsak, men fylkestinget gjorde et flott vedtak i vinter. På møtet den 26. februar, i sak 21/20, vedtok fylkestinget i Trøndelag at reinrose skal være fylkesblomst for Trøndelag. Trøndelagsavdelingen av Norsk Botanisk Forening vil gratulere alle trøndere generelt, og Trøndelag fylkesting spesielt, med vedtaket.

Reinrosa er godt kjent blant fjellvandrere. Det er en busk med lange stengler som kryper langs bakken. I juli kommer hvite, 2-3 cm brede blomster fram. De lyser opp i fjellheia og på rabbene hvor den vokser. Mens andre blomster i rosefamilien vanligvis har 5 (sjelden 4) kronblad, har reinrosa 8 kronblad. Derav det latinske navnet Dryas octopetala, med octo (8) petaler (kronblad).

På fjellrabbene er det mye lys. Og reinroseblomsten er formet som en parabolantenne som samler sollyset slik at det blir mye varme til utvikling av frø. Vandrer du i fjellet senere på sommeren ser du også reinrosas frukt med lange hår som vaier i vinden.

LES OGSÅ: Velkommen til midtnorskdebatt.no!

Den geologiske tidsperioden Dryas har navnet sitt fra reinrosa fordi denne planten var en av de første som invaderte Norge etter istiden for 10 000 år siden. Da var det stor utbredelse av Dryas octopetala (reinrose) i Tyskland og Skandinavia. Etter som landet steg og skogen etablerte seg ble reinrosen fortrengt til fjellområdene. I dag konkurrerer den med de høyest voksende planter i Norge (2275 moh i Jotunheimen). Reinrosa vokser i alle fjellstrøk i Norge og Svalbard, men finnes også i Alpene og andre fjellstrøk i Europa.

Når reinrosa dukker opp under fjellvandringen vet du at det er kalkrik mark der. Og da kan du også vente å finne andre kravfulle og sjeldne fjellplanter. Å legge merke til det store mangfoldet av planter som finnes rundt oss, og lære seg navn på artene, det øker naturgleden!

LES OGSÅ: En togelskers bekjennelser

Norsk Botanisk Forening arrangerer turer og ekskursjoner rundt omkring i Trøndelag i sommerhalvåret. Her kan glade amatører bli med og lære mer for at både naturgleden og naturkunnskapen kan bli større. La oss håpe at det snart blir mulig å dra sammen i store og små grupper til skogs og til fjells.

I mellomtiden kan du kjøpe en flora for å være klar når blomstene dukker opp av vinterdvalen. Hvitveisen og hestehoven blomstrer nå. Norsk Botanisk Forening har bestemt at skogstorkenebb er årets villblomst 2020 – kjenner du den også? I Norge har vi over 3000 planter (karsporeplanter) å gjøre seg kjent med. Så kom deg ut: Botanikk er en meningsfull aktivitet med eller uten koronapandemi.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Kom deg ut! Botanikk er en meningsfull aktivitet med eller uten koronapandemi, er oppfordringen fra kronikkforfatteren. 
        
            (Foto: Arne Jakobsen)

Kom deg ut! Botanikk er en meningsfull aktivitet med eller uten koronapandemi, er oppfordringen fra kronikkforfatteren.  Foto: Arne Jakobsen