Foto: Skjermdump-montasje FHI Youtube

Ressurssvake flyktninger får ikke med seg koronainformasjon

Ikke alle som er bosatt rundt omkring i norske kommuner, får informasjon om korona på et språk de forstår.

Folkehelseinstituttet har oversatt og offentliggjort en del viktige informasjon om koronaviruset til andre språk. I tillegg har instituttet laget videoklipp på noen få språk. En del flyktninger vil dra stor nytt av dette, men langt fra de fleste.

Jeg oppfordrer derfor kommunene til å ta mer ansvar med tanke på å sikre at koronainformasjon når flest mulig nyankomne, ikke minst de ressurssvake.

Les også: Jeg blir ekskludert fra full informasjon om korona

De fleste norske kommuner bosetter et visst antall flyktninger hvert år, noe som bidrar til at innvandrere gradvis blir en merkbar del av kommunenes totale befolkning. Ifølge IMDI (Integrering- og mangfoldsdirektoratet) utgjorde innvandrere 13,3 prosent av befolkningen i Trondheim kommune i 2019. De som har blitt bosatt i de siste årene, kommer hovedsakelig fra land i Afrika og Midtøsten. Mange av disse har enten lite eller ingen utdanning fra før.

For denne gruppen tar det mange år å lære seg norsk. Kommunene oversetter derfor viktige informasjon til dem på aktuelle språk. Likevel får ikke alle utbytte av informasjonene til tross for at de er oversatt til deres eget morsmål. Dette fordi mange flyktninger kan verken lese eller skrive på sitt morsmål. De er med andre ord analfabeter. Mens noen har svært begrenset lese- og skriveferdigheter. I tillegg er folk flest fra disse områdene ikke vant med å tilegne seg kunnskap ved skriftlige materiell. Majoriteten skaffer seg informasjon muntlig via TV, radio og sosiale medier.

Les også: Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry

Koronapandemien er svært alvorlig siden sykdommen smitter raskt, samt kan være farlig for noen grupper. Det er derfor svært viktig at kommunene begynner å bruke egne ressurser for å spre informasjon på i innvandrermiljøer. På denne måten kan man øke sjansen betydelig for at viktige koronainformasjon når de aller fleste, inkludert ressurssvake flyktninger.

Dette viruset er såpass smittsomt at konsekvensene kan være store selv med en liten uinformert gruppe. Med dette mener jeg at smittede personer som ikke forstår smitteverntiltak godt nok kan lett spre smitten videre. Hittil har erfaringene vist at en person som bærer viruset kan fort smitte flere andre bare ved å være i nærheten av dem. Dessuten vil personer som ikke får med seg nok informasjon om pandemien ha dårligere forutsetninger til å beskytte seg selv og sin familie fra sykdommen.

Visuell informasjon om koronavirusutbruddet på alle språk, er etter min mening den beste løsningen for å nå de aller fleste flyktninger, men spesielt de ressurssvake. Som nevnt ovenfor har folkehelseinstituttet laget videoklipp på noen språk, noe som er veldig bra, men når dessverre ikke alle.

Det finnes for eksempel et videoklipp om koronaviruset på kurdisk som ikke vil nå alle kurdere i Norge, da videoklippet forgår kun på kurdisk sorani. I kurdisk har man tre dialekter som kalles sorani, badin og kurmanji. Dialektene er såpass ulikt at mange karakteriseres de som tre forskjellige språk. Så det betyr at en som har kurmanji som morsmål ikke vil forstå informasjon på sorani, og særlig hvis man er analfabet eller har lite utdanningsbakgrunn.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

For å få flest mulig flyktninger til å forstå myndighetenes smitteverntiltak og råd knyttet til koronaviruset, inkludert ressurssvake flyktninger, bør kommunene tilby visuelle informasjon på alle språk. Jeg er av den oppfatning at kommunen er best egnet til å ta seg av denne jobben. Kommunene har full oversikt over bosettingsstatistikkene og kan lett finne ut hvilke språk som finnes innenfor kommunens grenser. Deretter kan kommunene ved hjelp av kommunale tolketjenester og private tolkbyråer lage videoklipp med koronainformasjon på alle språk fortløpende. Videoene kan publiseres i sosiale medier og brukes av ansatte ved offentlig etater som har kontakt med flyktninger, blant annet Nav, flyktningetjenesten og voksenopplæring.

På bakgrunn av dette oppfordrer jeg kommunene til lage visuell informasjon om korona til alle språk for å holde alle flyktningene informert om pandemien. Koste hva det koste vil. Dette viruset er ikke til å tulle med.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter