Highasakite ble stiftet i Trondheim, og hadde et gjennombrudd på Trondheim Calling 2012. Nyere eksempler på musikere som har flyttet, er Pom Poko, Bokassa og Broen. Her er Highasakite på scenen i Borggården under Olavsfest 2019.  Foto: Christine Schefte

Nå taper vi kampen om talentene. De søker seg bort, til Oslo, Bergen og utlandet

Koreografen og regissøren Jo Strømgren sa en gang at i Trondheim er ikke folk interessert i kultur, bare begivenheter. Begynner dette også å bli et kulturpolitisk problem i Trøndelag hvor vi glemmer å legge til rette for lokal talentutvikling og eksport i større skala?

I Trondheim har det vært en bevisst politisk satsning om å legge til rette for flere storkonserter både gjennom festivalstøtten og utbygging av Trondheim Spektrum og Granåsen. Den nye kulturstrategien til Trøndelag Fylke er tydelig på ambisjonen om å utvikle og sikre større arrangement ut i hele regionen.

Dette politiske fokuset har gitt resultat. Vi har hatt en enorm vekst i store konserter og festivaler og Trondheim er blitt den folkefestfabrikken som mange har drømt om i en årrekke.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Thomas Ryjord   Foto: Joakim Slettebak Wangen

Vi som jobber i kulturfeltet ser også en annen utvikling. Antallet mindre og mer idealistiske festivaler avtar, og markedet for helårsarrangører er i ferd med å bli marginalisert. Unge trønderske musikere og kunstnere vi helst skulle sett ble værende i regionen flytter etter endt utdanning.

Mangel på atelier, øvingsrom, støtteordninger, relevante miljø å jobbe i og ønsket om et profesjonelt apparat oppgis som hovedårsaker til at de flytter til Oslo, Bergen, Stockholm og København. Mange vi snakker med peker også på hvor vanskelig det er å få oppmerksomhet i den trønderske offentligheten anno 2020 for en uetablert artist.

Kulturpolitikken til Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune og kjøpekraften til trøndersk næringsliv gjenspeiler ikke det vanvittig store potensialet vi har i egne lokale musikalske og kunstneriske miljø.

Hundrevis flytter årlig til regionen for å utdanne seg innenfor kreative fag som film, musikk, teater og kunst på Nord Universitet, NTNU og ulike folkehøyskoler. Vi må bygge en kulturnæring som kan matche mengden talent vi har i regionen og sørger for at flere blir værende etter endt utdanning.

LES OGSÅ: Grease settes opp i Trondheim Spektrum

God kulturpolitikk bør handle om mer enn bare sluttbruken. Før Highasakite (bodde tidligere i Trondheim, har fortsatt trøndersk bookingbyrå) kunne toppe norske festivalplakater, lå det mange års hardt arbeid bak for de involverte musikerne, støtteapparat og små arrangører. Likevel er de store festivalene støttevinnerne innenfor det frie musikkfeltet.

Jo Strømgren sa en gang at i Trondheim er ikke folk interessert i kultur, bare begivenheter. Er dette også i ferd med å bli et problem på politisk og offentlig nivå?

Musikkeksport er knapt nevnt i gjeldene strategidokument for kommune og fylke til tross for at åndsverk (filmer, sanger, maleri) er et milliardmarked som skaper arbeidsplasser, skatteinntekter og ny investeringskapital for videre talentsatsning.

LES OGSÅ: Musikalen solgte ut greasefort - nå blir det ekstraforestilling

Musikere, filmskapere og kunstnere som lykkes nasjonalt og internasjonalt er også viktig for Trondheim som kulturby. Et bredt og smalt tilbud gjør det mer attraktivt for særlig unge mennesker å bosette seg i regionen, og vi holder på viktig kompetanse innenfor de ulike kunstfagene fremfor at de flagger ut.

  • Får vi den lokale kunstneren, musikknæringene og småarrangørene med når arrangørfeltet i region profesjonaliseres og kommersialiseres?
  • Hvordan kan vi gjøre Trøndelag mer attraktiv for unge musikere og kunstnere i etableringsfasen så flere blir værende etter endt utdanning?
  • Rigger vi Trondheim for mye på de godt voksnes kjøpekraft og smak?

Dette er spørsmål som vil bli stilt når vi arrangerer inspirasjonsdagen «Trøndelag 2030» under årets Trondheim Calling.

Her skal vi høre fra unge aktører innen både musikk, film og kunst og se på inspirerende caser og perspektiv. Vi ønsker å berike samfunnsdebatten på hvordan Trøndelag som kulturregion kan utvikle seg i flere retninger frem mot 2030.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno