Vi opplever til stadighet å ikke ha tid til å gi barna det gode pedagogiske opplegget, og gi hvert enkelt barn den støtten, nærheten og kontakten de har krav på, skriver Marius Emil Kjørstad.  Foto: Terje Svaan

Barnehage-ansatt: Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi oppnår den respekten vi fortjener

På tross av at vi har mange fantastiske ansatte i norske barnehager, så er det ikke nok! Vi opplever til stadighet å være utilstrekkelig.

Denne kronikken er både en hyllest og en bønn. En hyllest til de fantastiske assistentene og fagarbeiderne som jobber i norske barnehager og en bønn til politikerne om å gi barnehagene mer. Det trengs mer penger over statsbudsjettet, mer midler til å ansette flere slik at vi i større grad kan gi barna den barnehagen de har krav på. Det har i lengre tid vært snakket mye om kompetanse, den teoretiske barnefaglige kompetansen vi barnehagelærere innehar etter tre år med høyskole/universitets utdanning. Regjeringen ønsker mer kompetanse inn i barnehagen. Barnehagene får med dette flere med denne faglige bakgrunnen som har en god kunnskap om barnas helhetlige utvikling, og hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for denne utviklingen som rammeplanen for barnehagen sier vi skal.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Første august 2018 innførte regjeringen en skjerpet pedagognorm i alle ordinære barnehager. En pedagogisk leder per sju barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Fristen til å innfri den nye bemanningsnormen for alle ordinære barnehager, ble satt til ett år senere, 1. august 2019. Det skal nå være en voksen per tredje barn under tre år og en voksen per sjette barn over tre år. Det er bra for barna og for hele yrket at denne bemanningen nå blir lovpålagt, men det er ikke nok!

Alle barnehagelærere og pedagogiske ledere har krav på fire timer planleggingstid i uken, og i tillegg kommer møter og lignende. Barnehagelærerne og pedagogiske ledere blir derfor mye borte fra avdelingen/basen som gir mindre voksen kontakt for barna. Mindre tid til at hvert enkelt barn kan få den voksenkontakten, støtten og nærheten de har behov for. All kompetanse vi får inn i barnehagen er bra for barna og for barnehagen, men jeg tenker vi snakker alt for lite om den kompetansen assistentene og fagarbeiderne innehar. Når vi er på møter, planleggingstid eller lignende hender det at de blir alene på avdelingen/basen. De legger da til rette for et godt pedagogisk arbeid sammen med barna. Så tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør!

LES KOMMENTAR: Dårlige damer på alle kanter

På tross av at vi har mange fantastiske ansatte i norske barnehager, så er det ikke nok! Vi opplever til stadighet å være utilstrekkelig. Ikke ha tid til å gi barna det gode pedagogiske opplegget, og gi hvert enkelt barn den støtten, nærheten og kontakten de har krav på. Så det er dette som er min bønn, en bønn til dere politikere om å i større grad begynne å lytte til oss som utfører denne jobben hver eneste dag. Begynne å lytte til de gjentatte kronikkene og gjentatte varsko ropene om at vi trenger flere ansatte i norske barnehager!

13. mars 2018 publiserte Marianne Kaasbøll Vagle en kronikk i Adresseavisen, og på barnehage.no der hun på en god måte beskriver barnehagehverdagen slik den er. En hverdag der vi i svært liten del av dagen er alle voksne til stede som følge av møtene, plantidene, pauseavviklingen osv. Så en hverdag der vi i liten del av dagen klarer å gi alle barna den nærheten, støtten og kontakten som rammeplanen for barnehagen sier vi skal.

Hvorfor er det slik at den norske stat blir så fattig når det snakkes om en høyere bemanning i barnehagen?

Marius Emil Kjørstad er barnehagelærer ved Nardo barnehage og deltar i samfunnsdebatten rundt hva slags tilbud man skal ha ressurser til å gi barna.   Foto: Terje SvaanDet er fremtiden til våre barn vi snakker om! Jeg publiserte selv en kronikk på barnehage.no den 13. februar 2019 som handlet om respekten barnehageyrket har i det norske samfunnet. Jeg fokuserer her mye på de arbeidstitlene vi barnehageansatte har, men jeg skriver også en del om jobben vi gjør og at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi oppnår den respekten vi fortjener. Her er en del av det jeg tenker på de lave ressursene, den lave bemanningen og de svært mange oppgavene vi skal utføre på tross av dette. Som jeg selv skriver i min forrige kronikk så skal vi i barnehagen:

«Legge til rette for at barna får de beste mulighetene til å utvikle både språket, evnen til å ta seg frem i omgivelsene, evnen til å tenke logisk og bruke fantasien, evnen til å stå i sosialt samspill med andre som er avgjørende for menneskelig trivsel og velvære. I tillegg til alle andre ferdigheter som trengs for å klare seg selv i samfunnet».

LES OGSÅ: To spørsmål til Nokas og AtB

LES OGSÅ: - Vektere klemte passasjer opp mot trikken

I tillegg til dette skal vi også planlegge, organisere, dokumentere og vurdere dette arbeidet. Alle disse svært krevende og sammensatte oppgavene gir oss slik som bemanningssituasjonen er i dag for lite tid til å virkelig være tilstede, være tilstede for barna på avdelingen/basen og gjøre den delen av jobben vår slik rammeplanen for barnehagen sier vi skal.

Det er derfor vi trenger flere. Flere fantastiske ansatte i norske barnehager som kan bidra til å gjøre barnehagene bedre!

Referanser: «Rammeplan for barnehagen» fra Utdanningsforbundet (2017), «Flere barnehagelærere i barnehagen» fra Kunnskapsdepartementet (2018), «Bemanningsnorm i barnehager» fra Utdanningsdirektoratet (2019), boka «Didaktikk for barnehagelærere» skrevet av a. Gunnestad (2014), en kronikk av M. K. Vagle fra 2018 «Vi har ikke tid til å hjelpe «Lukas» som er nedstemt og mye lei seg i barnehagen»

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno