At barn født til termin blir lagt på mors bryst rett etter fødsel er ikke noen nyhet, men at det samme kan praktiseres med for tidlig fødte barn er nok ikke like godt kjent, skriver de tre kronikkforfatterne. Illustrasjonsbildet brukes med tillatelse fra moren.   Foto: privat

En stille revolusjon for de premature ved St. Olavs hospital

Da nyfødt intensivavdelingen i Trondheim sto ferdig i 2006, var den ikke utformet med tanke på utstrakt hudkontakt mellom det for tidlig fødte barnet og foreldre. Nå endres dette.

Den 17. november er erklært som verdens prematurdag av The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) og setter søkelys på omsorgen for barn som er født for tidlig. Ved St. Olavs Hospital foregår det i disse dager en stille revolusjon når det gjelder behandlingen av disse barna: Om kort tid står sykehusets nyfødt intensivavdeling ferdig renovert, og den vil være bygd opp rundt erkjennelsen av at mor er barnets beste «kuvøse». Derfor blir de for tidlig fødte barna lagt på mors bryst rett etter fødselen – og får bli der.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Laila Kristoffersen 

Raija Dahlø 

Kari Gulla 

Dette kalles populært kenguruomsorg og innebærer tidlig og mye hud-mot-hudkontakt mellom barn og mor/foreldre. At barn født til termin blir lagt på mors bryst rett etter fødsel er ikke noen nyhet, men at det samme kan praktiseres med for tidlig fødte barn er nok ikke like godt kjent. En samarbeidsstudie mellom nyfødt intensiv, fødeavdelingen og NTNU har vist at det er medisinsk forsvarlig å legge moderat for tidlig fødte barn rett på mors bryst etter fødselen, og dette har derfor vært standard praksis for disse barna ved St. Olavs Hospital i noen år.

Studien viste altså at det er medisinsk trygt å legge disse barna direkte på mors bryst. Men hva syntes mødrene selv? Nærmere førti mødre ble spurt ved hjelp av spørreskjema, i tillegg ble ni intervjuet. Blant dem var det både første- og flergangsfødende og tvillingmødre. Mødrene var samstemte i at dette ble opplevd som trygt. Starten med babyen rett på brystet bidro også til å normalisere en ellers brå og uventet fødsel, som en mor uttalte: «Midt oppi alt så var det den fine tingen, å slippe å ha barnet sitt i kuvøse, for de er jo i utgangspunktet friske!»

LES OGSÅ: Flere nyfødte barn rammet av hudinfeksjon kort tid etter hjemreise fra sykehus

Flere av mødrene påpekte at en viktig forutsetning for opplevelse av trygget var at en erfaren sykepleier fortløpende overvåket barnets mens det lå på brystet. De verdsatte også at dette ble gjort med minst mulig forstyrrelser i denne viktige fasen av det nyfødte barnets liv.

I intervjuene kom det imidlertid fram at mødrene savnet bedre tilrettelegging for hudkontakt med barnet sitt mens barnet lå på nyfødt intensiv. Små og store begrensninger gjorde kenguruomsorg utfordrende. Da nyfødt intensivavdelingen i Trondheim sto ferdig i 2006, var den ikke utformet med tanke på utstrakt hudkontakt mellom det for tidlig fødte barnet og foreldre. Foreldrene hadde ikke mulighet til å være sammen med barnet sitt hele døgnet. Mange måtte bo på barselavdelingen eller pasienthotellet mens barnet var innlagt på nyfødt. Dette ble opplevd som svært belastende, og som en mor beskriver: «Jeg sov nesten ikke de nettene han lå på intensiven og jeg lå på hotellet. Hvor er babyen min?»

Ifølge Verdens helseorganisasjon fødes rundt 15 millioner barn for tidlig hvert år. I Norge er tallet rundt 3000 og i Trondheim 2-300 barn årlig. Erfaringer fra land med langt dårligere utbygd helsevesen enn i vår del av verden har vist at kenguruomsorg kan være fordelaktig sammenlignet med behandling i kuvøse.

Å få et for tidlig født barn er en skjellsettende opplevelse i en families liv. Det å plutselig bli foreldre til et for tidlig født barn påvirker familien både fysisk og psykisk, og gjør den sårbar. Den største utfordringen til for tidlig fødte barn ligger i ordet: De er født for tidlig, og derfor er alle organer umodne. Utover dette er de fleste for tidlig fødte barn friske, ikke syke. De for tidlig født barna trenger foreldrene sine i like stor grad som fullbårne barn.

LES OGSÅ: Karoline (25) var gravid, og ble alvorlig syk. Ine (2) veide knapt 500 gram da hun ble født

På bakgrunn av dette har barneombudet påpekt det paradokset at de minste og mest sårbare barna har vært fratatt rettigheten som er nedfelt i lovverket: Der står det at barn på sykehus har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg mens barnet er innlagt på sykehus, og at sykehuset skal sørge for at dette er mulig. Det er ikke unntak i loven for de for tidlig fødte barna. En fødsel er begynnelsen på et livslangt foreldreskap. Helsevesenets rolle er også å bygge opp under foreldrenes evner og ønsker og å legge til rette for at foreldre og barn kan få være sammen, uansett barnets alder. Opplevelsen av å være betydningsfull for barnet sitt fra første stund kan bidra til at de bedre mestrer foreldrerollen til et barn som fikk en litt for tidlig start på livet. Dette er helsefremming i praksis.

LES OGSÅ: Kunstig intelligens skal avsløre CP hos babyer

Passer dette for alle? Fortsatt er det slik at det kan være forhold hos mor eller barn som kan gjøre kenguruomsorg vanskelig. Nyfødt intensivavdelinger er høyteknologiske avdelinger fordi mange for tidlig fødte barn trenger hjelp for å opprettholde vitale funksjoner. På tross av dette kan hudkontakt mellom mor/far og barn ofte tilrettelegges, selv med mye teknisk utstyr involvert.

«My body is my hospital», uttalte en av mødrene i TV-serien Nytt liv i East End, og som beskrev jordmødres arbeid i fattige bydeler i London på 1950- og 60-tallet. Mye forskning de siste årene kan bekrefte at hun langt på vei hadde rett. Den nyrenoverte nyfødt intensivavdelingen ved St. Olavs Hospital har tatt konsekvensen av denne kunnskapen, og det forskes nå videre på om hudkontakt mellom mor og barn rett etter fødselen bør velges foran kuvøse også for barn som fødes enda tidligere. Det kan rett og slett være at det enkle oftest er det beste!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter