«Gnist Trøa mener vilkåret for stenging i barnehageloven ikke er i nærheten av å være oppfylt» skriver kronikkforfatteren. 

Løsninger til barnas beste ligger i dialog

Historien om Gnist Barnehager er historien om to foreldre som ikke fikk barnehageplass til barna sine, og som tross alle vanskeligheter valgte å pantsette huset sitt for å etablere et barnehagetilbud av høy kvalitet i sitt nærmiljø. Denne historien har en fortsettelse.

Gnist Trøa er en barnehage med 115 flotte barn og 30 like dyktige medarbeidere. Den siste tiden har vært krevende, både for disse, og for foreldrene som nå opplever bekymring rundt hvor de skal levere barna etter 1. mars. Et vedtak om stenging vil være både uriktig og urimelig.

Tilstanden ved barnehagen er langt mer nyansert enn det bildet som tegnes når kommunaldirektøren og tidligere tillitsvalgte gis fritt spillerom i mediene. Basert på dialog med kommunen, er vi svært overrasket over at det tegnes et sterkt misvisende bilde i mediene. Derfor må vi si fra.

Barnehagen har hele tiden vært tydelig på at driften kan forbedres på enkelte områder. Vi har også vært positive til at kommunen gjennom tilsynsprosessen kan gi innspill og råd om hvordan barnehagen kan blir bedre. Barnehagen er likevel grunnleggende uenig med kommunen i viktige deler av kommunens beskrivelser av barnehagen.

Les også: Varig stengning av Gnist Trøa barnehage


Kommunen har forsøkt å skape et inntrykk av at Gnist Trøa ikke har innrettet seg i henhold til kommunens anbefalinger og pålegg siden 2014. Dette er ikke riktig. Barnehagen har laget en oversikt over tilsyn og godkjenningsprosesser for Gnist Trøa fra første godkjenning og fram til og med 2017. Oversikten viser to avvik. Disse knytter seg til manglende skåldesikring på vannkran og manglende kasserollvern på komfyr, i tillegg til mangler ved utført radonmåling. Disse avvikene er selvsagt rettet.

Fagenhet for oppvekst og utdanning som er tilsynsmyndighet i stengningssaken, har ikke påpekt avvik ved Gnist Trøa i perioden frem til 2018. Loven sier at et stengingsvedtak kun kan fattes i de tilfeller hvor forhold ved barnehagen ikke lar seg rette. Det finnes svært få eksempler på stenging av barnehager i Norge, av den grunn at nettopp de aller fleste avvik og mangler lar seg rette. Dette skjer hver dag i hele barnehage-Norge.

Les også Trygve Lundemos kommentar: Burde blitt stengt for lenge siden


Avvik som blir påpekt i barnehagesektoren ved kontroller blir det aktivt jobbet med å rette opp. Dette skjer i dialog og samarbeid med den kommunale tilsynsenheten. Dette er et godt system. Så hva er det egentlig tilsynet mener ikke lar seg rette opp?

Hvis kommunen mener at barnehagen ikke oppfyller lovens krav til barnehager, må den konkretisere hva den mener er problemet og hva den mener barnehagen må gjøre for å løse problemet. Dette har ikke kommunen gjort. Uavhengig av, men også ledsaget av kommunens tilsyn, har barnehagen igangsatt og styrket en rekke tiltak for å utvikle barnehagen videre.

I august 2018 innførte Gnist Trøa den nye bemanningsnormen, som først trer i kraft i august 2019. Denne normen har Trondheim kommune ennå ikke innført i sine egne barnehager, og den har varslet at de ikke vil være i stand til å lykkes med dette før tidligst i 2020. Gnist Trøa har derfor større voksentetthet enn gjennomsnittet av de kommunale barnehagene i Trondheim.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg klarer ikke lengre å sitte i ro og høre på at SFO blir «nedsnakket»


I 2018 ble Gnist Barnehager nominert til IA-prisen, som er en utmerkelse som deles ut av I-rådet bestående av NHO, LO, KS, YS og NAV Arbeidslivssenter, for sitt arbeid med sykefravær. Barnehagen har også siden august 2017 satt trepartssamarbeidet i system. Trepartssamarbeid er en betegnelse på samarbeid mellom organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere og staten. Hvert eneste år de siste fem årene har barnehagen redusert sykefraværet, og er nå på nivå med gjennomsnittet i norske barnehager. Vel å merke de private, da fraværet i de kommunale barnehagene er noe høyere.

Barnehagen har også igangsatt en rekke andre tiltak, blant annet et samarbeidsprosjekt med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH, Norges største fagmiljø innen barnehage med base i Trondheim, som består i over 140 timer med veiledning og kompetanseheving til våre medarbeidere. Avtalen skal videreføres våren 2019.

På oppdrag fra barnehagen har Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager vurdert kvaliteten i barnehagen ved hjelp av de internasjonalt anerkjente verktøyene ECERS og ITERS. Testene viste at tre av fire avdelinger i barnehagen scoret godt over det nasjonale snittet i Norge, den siste omtrent på gjennomsnittet.

Mer debatt: Hvis du ikke greier å være hyggelig, bør du kanskje ta en pause som bussjåfør


Kommunen har mer eller mindre valgt å se bort fra at Nasjonalt kunnskapssenter mener at barnehagen samlet er bedre enn snittet av norske barnehager. Gnist Trøa er som del av kjeden tilknyttet et velfungerende kvalitetssystem som skal bidra til en beste praksis i den pedagogiske og administrative driften av barnehagen. Systemet er sertifisert etter ISO 9001:2015 og Det Norske Veritas, DNV GL, og dekker alle områder av driften; HMS og barns sikkerhet, pedagogikk, samt administrasjon og ledelse. Ledelsessystemet gir stort rom for lokal tilpasning, slik at en god grunnstruktur kan kombineres med lokale initiativ og tilpasninger i den enkelte barnehagen.

Gnist Trøa mener vilkåret for stenging i barnehageloven ikke er i nærheten av å være oppfylt. Det vil være klart best for barn, deres foreldre og medarbeidere om kommunen klargjør hva den mener barnehagen bør gjøre framfor at kommunen stenger barnehagen og flytter barna til kommunalt eide barnehager.

I dag handler ikke historien om Gnist bare om to foreldre. Fra å være en liten spedbygd gründervirksomhet, eies nå kjeden av et av Nordens største investeringsfond i tillegg til de samme gründerne. Et fond som har blitt anerkjent for å satse på og utvikle kvalitet i alle virksomheter de går inn i. Gnist Barnehager har nå 17 barnehager i hele Midt-Norge og har hovedkontor på Røros.

Løsninger til beste for barna, foreldrene og medarbeiderne bør finnes gjennom dialog og ikke gjennom låste posisjoner.


Hør våre kommentatorer snakke om nye politiske skandaler, skyhøye strømpriser og den vanskelige humoren

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


Kronikkforfatteren: Børre Andreassen er markeds- og informasjonssjef, Gnist Barnehager 
        
            (Foto: Kristin Støylen)

Kronikkforfatteren: Børre Andreassen er markeds- og informasjonssjef, Gnist Barnehager  Foto: Kristin Støylen