Kommunen har sendt ut forhåndsvarsel om vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage. Den private barnehagen vil klage vedtaket inn for Fylkesmannen. 

Stenging av barnehage – er det til barnas beste?

Som mobbeombud vil jeg følge denne saken med stor interesse.

På Adresseavisens førsteside kunne vi i forrige uke lese at Trondheim kommune har varslet at en barnehage i en privat kjede vil bli stengt 1. mars fordi det ikke er forsvarlig å ha barn der. Videre har vi sett at foreldre er fortvilte over kommunens behandling, mens barnehageeier mener dette er «uheldig for foreldre og medarbeidere».

Vil det ikke være til barnas beste at kommunen gir de 115 barna et tilfredsstillende, alternativt tilbud – uansett hvor i byen tilbudet vil være?

Den aktuelle barnehagen er ikke fersk i nyhetsbildet. Allerede i juni kunne vi lese om flere eksempler på manglende sikkerhet og omsorg, og at barnehagen «risikerer å måtte stenge etter gjentatte bekymringsmeldinger».

Forrige uke fikk Adresseavisens lesere også kjennskap til barnehagens bagatellisering av alvorlige hendelser, og at barn blir krenket uten at det blir sett, forstått eller fulgt opp, ifølge kommunens varsel.

Les også: Kommunen stenger privat barnehage - 115 barn rammes


Som mobbeombud for også fylkets barnehagebarn strømmer mange tanker og følelser på når jeg denne uka er kjent med at «grensen er nådd», som kommunaldirektøren uttalte.

Først en følelse av fortvilelse. Hvordan er det mulig at denne barnehagekjeden, som på sine nettsider skriver at «vår viktigste oppgave er å gi barnet ditt omsorg og sikkerhet», ikke har klart å rette opp i forholdene som kommunen har avdekt?

Ja, barnehagens oppgave er å gi omsorg og trygghet, og er antagelig det foresatte mener er det aller viktigste. Etter tilsynsrapporten i sommer, og etter at kommunen trakk ut sine observatører i november, har det likevel inntruffet «svært bekymringsfulle hendelser i barnehagen».

Hvordan kan barnehagen la dette skje? Hva har barnehageeier med ansvaret gjort for å bedre forholdene?

Les også Trygve Lundemos kommentar: Burde blitt stengt for lenge siden


Så ble jeg imponert. Og kanskje litt stolt over kommunen. Så utrolig bra at fagenheten for oppvekst og utdanning som barnehagemyndighet tar sin oppgave på alvor, med å sikre at barnehagens tilbud er av god kvalitet! Det viser at kommunen krever at store ord og lovnader må etterfølges av en solid praksis.

Deretter kom en mindre positiv tanke snikende. Kommunen har tre virkemidler for å sikre kvaliteten på barnehagens tilbud; godkjenning, veiledning og tilsyn, hvor sistnevnte er årsaken til varselet om stenging.

Er det noe med kommunens veiledning som gjør at den ikke var tilstrekkelig til at barnehagen tok lærdom av de avvikene kommunen påpekte?

Kommunen har et massivt grunnlag for å gi veiledning etter å ha hatt barnehagen under lupen siden 2014. Er ikke veiledninga av god nok kvalitet, eller er barnehageeier rett og slett ikke i stand til å endre driften i positiv retning?

Les også: 19 familier vil vekk fra barnehagenTristhet er nok den følelsen jeg sitter igjen med til slutt. Og litt forbanna. «Barna skal vi uansett verne om», skriver informasjonssjefen i barnehagekjeden. Ja, men det klarer dere tydeligvis ikke! At barnehagekjeden stiller seg uforstående til kommunens krav er i beste fall lite ydmykt. Men aller mest opplever jeg det som provoserende.

For å selv være ydmyk i min kritikk må jeg innrømme at jeg ikke kjenner saken i sin helhet. Jeg har imidlertid snakket med foresatte i barnehagen som bekrefter kommunens fremstilling og det som vi har lest i media, selv om ikke deres barn spesifikt har vært spesielt utsatt.


Noen har barn der som klarer seg fint, som har gode dager med vennene sine og de voksne, og som er trygge – som alle barn har krav på. De lurer på hvorfor deres barn må utsettes for den belastningen det kan være å tilvenne seg ny barnehage, med alt det innebærer.

Til dere vil jeg si; barna deres er tilpasningsdyktige, og vil etter all sannsynlighet klare seg godt. Robuste barn tåler en overgang, selv om den kan oppleves krevende i situasjonen.

Opptatt av debatt? Les også: På dagtid er gaten blitt en sone av unntakstilstand


For dem som har vært utsatt i barnehagen, kan det være avgjørende å bli skjermet for manglende omsorg og svekket sikkerhet. Selvsagt forstår jeg at foresatte gjerne skulle vært foruten denne endringa i deres barns liv.

Samtidig; sammenlignet med alternativet vil dette etter min oppfatning være det beste av det som noen ville ansett som to onder. Barna blir skånet for å tilbringe store deler av dagene sine i en barnehage der selv ikke kommunaldirektøren hadde ønsket å sende sine egne barn (gjengitt fra foreldremøtet).

Barnehagekjeden har uttalt at kommunens vedtak, som fattes etter de har kommet med sine synspunkter innen fristen 21. januar, vil påklages til Fylkesmannen. Om de ikke får medhold der, vil de ta saken til domstolene. Som mobbeombud vil jeg følge saken med stor interesse.

Mer debatt: Jeg hadde aldri trodd jeg skulle støtte en rettssak mot RBKJeg går ut fra at Trondheim kommunes varsel om stenging er vurdert ut fra hva som er til det beste for barna, jamfør barnekonvensjonen, en vurdering alle saker som omhandler barn skal inneholde. Jeg forventer også at dette tydeliggjøres av andre instanser som skal se på en eventuell klage.

Til syvende og sist tenker jeg nok at kommunens måte å ta sitt ansvar på er noe vi som samfunn bør sette pris på. Selv om det ikke gjelder akkurat våre barn, så har kommunen over tid påpekt at flere foreldres aller kjæreste ikke har det trygt, og at barnehagen ikke drives i samsvar med gjeldende regelverk. Å stoppe slik praksis må vel være til det beste for Trondheimsbarna?


Det beste for barn er å være i en barnehage som bidrar til trivsel og glede i lek og læring. Det beste for barn er å være i et utfordrende og trygt miljø for fellesskap og vennskap, der barnet blir gitt omsorg og sikkerhet.

Dette skulle dere ha gitt barna, kjære barnehagekjede. Det hjelper ikke med fine ord om praksisen ikke er der. Skjerpings!


Hør våre kommentatorer og gjester i OmAdressert live fra Trøndelagsmøtet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


Kronikkforfatteren: Gitte Franck Sehm er mobbeombud, ansatt i Trøndelag fylkeskommune 

Kronikkforfatteren: Gitte Franck Sehm er mobbeombud, ansatt i Trøndelag fylkeskommune