Fylkeskommunen vil rive Ladejarlen videregåene skole. Det synes innleggsforfatteren er et dårlig forslag. De mener Ladejarlen i stedet kan bli en arena for offentlig investering og satsing på en produktiv, kreativ, inno vativ og inkluderende fremtid for byen som bidrar til å snu «hjerneflukten» til Oslo.  Foto: Morten Antonsen

Ladejarlen kan bli et viktig møtested i den nye Østbyen

Ilaskolen, kornsiloene, hovedbygget, Festningen og Nidarosdomen og Bispehaugen skole - historiske bygg med viktige funksjoner. Ingen vil rive disse, men nå trues rekkens siste perle, Ladejarlen, med nettopp det.

Fylkeskommunen vil selge Ladejarlen ut av det offentlige, og bygget trues med rivning til fordel for et nytt boligprosjekt.

Med sin robuste struktur og flotte beliggenhet er det jo klart at dette stedet må privatiseres med boliger! En hammer ser alt rundt seg som en spiker. En eiendomsspekulant ser alt som utbyggingsarealer. Men er fylkeskommunen en eiendomsspekulant?

LES OGSÅ: Vil rive Ladejarlen skole og bygge 200 boliger

Befolkningen øker, persontrafikken skal reduseres, dyrka mark vernes og vi trenger sentrumsnære boliger. Men ikke for enhver pris! Selv om salg av en offentlig tomt (om)regulert til bolig betyr offentlige inntekter, er det den beste investeringen på sikt? Offentlig eide tomter er en langtidsgaranti for at det offentlig kan være en toneangivende aktør i by -og samfunnsutviklingen. Global ressursknapphet tilsier at det å rive en fullt fungerende bygning er en avleggs tanke. Og er det så dårlig stilt i fylkeskommunen at vi må selge unna offentlig fellesgoder for å ha råd til å bygge skoler?

Den forventete tomteprisen og stedets kvaliteter tilsier at dette fort blir eksklusive leiligheter. Hvem er fremtidens Trondheim-beboer? Og hva skal vi finne på i denne byen i fremtiden - se på hverandre fra hver vår leilighet? Trondheim trenger steder hvor vi kan utvikle samfunnet og generere verdier økonomisk og sosialt i lang tid. Boligblokker på hver eneste knaus gjør dessverre ikke det.

LES OGSÅ: Ikke riv «skiten» uten videre

Istedenfor å drive som en eiendomsspekulant, bør fylkeskommunen ta innover seg sitt samfunnsoppdrag om å sikre fellesskapets beste. I Ladejarlen ligger det for eksempel en mulighet for fylkeskommunen til å ta en aktiv rolle i å oppfylle sin egen visjon fra Næringstrategirapporten:

«Næringsutvikling handler også om samfunnsutvikling. Det er klare sammenhenger mellom innovasjon og verdiskaping og å utvikle attraktive arbeidsplasser, kompetente arbeidstakere og tilstrekkelig arbeidsstyrke til vårt næringsliv. Det er viktig å se helhetlig og tverrfaglig på sammenhengene mellom næring og øvrige samfunnsområder, dette gjelder spesielt innen infrastruktur og kompetanse. I tillegg kan tilgang på gode offentlige tjenester, attraktive bomiljø og en meningsfull fritid være sterkt medvirkende for at vi skal lykkes.».

Våre nye boligblokker skal fylles med mennesker. De skal ikke bare bo og handle, men leve i Trondheim, og «ha attraktive bomiljø og en meningsfull fritid». Det får vi ikke av kun kompakte bolig- og næringsbygg, pluss et og annet hotell. Vi trenger skoler, kulturarenaer, rekreasjon, steder for ferdighetsutvikling (fellesverksteder ol.) og en variert næringsaktivitet som i større grad dekker vårt forbruk av mat, varer og tjenester lokalt. Det gjør oss bedre rustet for fremtiden. Kan en omprogrammering og offentlige eie av Ladejarlen bidra til dette?

LES OGSÅ: Vil gjøre Ladejarlen om til kunst- og designmuseum

Byens randsoner (Brattøra, Reina, Lilleby) omreguleres, «eksklusiviseres» og homogeniseres i karakter og aktivitet. Her kunne man finne andre og rimeligere fasiliteter enn en førsteetasje i Midtbyen eller et lokale på et kjøpesenter. Nyhavna rommer dansestudioer, kampsportklubber, ølbryggingsvirksomheter, arkitektkontor, Norsk Gjenvinning og Norsk Stål. Hvilken plass har slike aktører i fremtidens Trondheim? Vi trenger mangfoldet også fremover!

Etter lang tid med tap av industri og produksjons-arbeidsplasser til lavkostland, returnere slike virksomheter til vestlige byer. Dette skjer på grunn av oppmerksomhet rundt miljøbelastningen av global varetransport, og renere og mer arealeffektive produksjonsmetoder. Kvalitet og det lokale foretrekkes fremfor det masseproduserte, og innovasjon foregår gjennom nytenkende tverrfaglig samarbeid. Bedrifter etablerer seg i urbane områder for å utnytte byens dynamikk, være tett på andre fagmiljø og kunder.

Det investeres i byene våre som aldri før. Skal disse investeringene virkelig være «byutvikling» må de bidra til mer enn lettjente penger på boligsalg. For eksempel ved å legge til rette for nye, bærekraftige økonomier.

LES OGSÅ: Sier nei til å rive hele Ladejarlen skole

Det har det kommet mange innspill til hvordan Ladejarlen kan brukes videre i regi av det offentlige som knytter seg til utdanning, kunst og kultur. Dette er gode ideer! Trondheim trenger noe unikt skal vi holde på byens mange (unge) kloke hoder, og opprettholde byens kreative miljø og legge til rette for lokalt forankret næringsutvikling.

Ladejarlen er et unikt utgangspunkt for en fylkeskommunal arena (i privat-offentlig samarbeid?), for næringsvirksomheter og en praksisbasert ferdighet- og kunnskapsutvikling. En «gründerhage», «akselerator» eller «makerspace» med lokaler og utstyr. Hvor kreative næringer møter teknologi og humaniora, og kan dyrke frem nye næringer forankret i lokale tradisjoner og råvarer, tett på byen og befolkningen, infrastruktur og fjorden. Slik Ladejarlen kan bevare sin offentlige karakter og bli et viktig ikke-kommersielt møtested i den nye Østbyen for et mangfold av befolkningen. Dette kan også fungere i samspill med og styrke den nye videregående skolen i bydelen.

Kan Ladejarlen bli en arena for offentlig investering og satsing på en produktiv, kreativ, innovativ og inkluderende fremtid for byen som bidrar til å snu «hjerneflukten» til Oslo? Et sted for samfunnsutvikling og ikke boliger for noen få? Vi mener fylkeskommunen ikke bør selge, men heller videreføre Ladejarlen sin tradisjon som en samfunnsbyggende institusjon.

Hør våre kommentatorer snakke om: Teatersjefen takker av, mer bråk i KrF, opptur for Ap i Trondheim og ny sang om RBK

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter