Sannheter: Gunnar Bovim ber oss utfordre vedtatte sannheter, også når de kommer fra rektor. Hva med sannheter som rektor selv har skapt, spør kronikkforfatterne.   Foto: Utsnitt av faksimile fra NTNU kampanje.

Takk for utfordringen, Bovim

Med strengt blikk ser rektor for NTNU, Gunnar Bovim på oss fra en helsides annonse med teksten: «Challenge this man.» Det er en utfordring vi gjerne tar.

Gunnar Bovim ber oss utfordre vedtatte sannheter, også når de kommer fra rektor. Hva med sannheter som rektor selv har skapt? Som at dette er en god idé: å flytte ansvaret for opplæring av kommende psykologer fra universitetet, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse, til et travelt helsevesen med til dels svært syke pasienter. Det er flere årsaker til at det faktisk ikke er sant at dette er en god idé, Bovim. La oss utfordre deg. Vi starter med det juridiske. Du og din administrasjon ga utredningsfirmaet PwC i oppdrag å se på den juridiske siden av å følge din «sannhet». PwC er klare på disse to punktene: Dagens drift, der NTNU har ansvaret for terapiopplæringen, er forsvarlig. En flytting til psykiatrien vil føre til redusert utdanningskvalitet. At konstituert direktør ved St. Olav i et tilsvar sier at utredningen ikke gir et riktig bilde, veier ikke opp for dette. Ut fra det vi kan lese, har PwC gjort en grundig gjennomgang av lovverket. Vi oppfordrer deg til å ta det på alvor selv om du ikke liker konklusjonen.

LES OGSÅ: Det ser nesten ut som magi når Magnus styrer en drone med en hanske.

Det neste er økonomi. Den interne utredningsgruppen med representanter fra både NTNU og St.Olavs, har foreløpig konkludert med at ditt forslag blir dyrere enn dagens modell. Det er selvsagt ikke ditt problem ettersom noen andre må ta regningen. Men, som leder for et universitet, som har som slagord «Kunnskap for en bedre verden», ønsker du vel å ta hensyn til kunnskap som varsler unødvendige bruk av midler?

LES OGSÅ: Gründer solgte fjellskoene sine for å skaffe penger

La oss se på fagfeltet vårt. Institutt for Psykologi består av et mangfold av forskere på en rekke ulike aspekter av det å være menneske. Vi utnytter denne bredden til å se sammenhenger og forstå helheten. Når vi nå utfordrer deg, er det fordi vi opplever en manglende vilje til å forstå vårt fagfelt og til å lytte til våre innspill. Etter et møte på instituttet i fjor konkluderte du med: «Jeg har jobbet i psykiatrien, så jeg vet hva som er best for dere». Det viser en total mangel på ønske om å forstå eller å få til en reell dialog. I tillegg til at det er faktisk feil; psykiatri er ikke psykologi. Psykiatri er alvorlig psykisk lidelse. Psykologi er så mye mer enn det. Det er også kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer i mange ulike sammenhenger, ikke bare når man blir psykisk syk. Det er normalutvikling, det er trivsel, det er små livskriser eller nevrologisk strev. Det er den bredden vi skal lære de kommende psykologene og det vil de miste om vi flyttes til spesialisthelsetjenesten.

LES OGSÅ: Næringslivstopper satser penger på trøndersk undervannsdrone

Hva med samfunnets behov? Det er klare politiske føringer for at vi som samfunn i årene fremover skal ha mer fokus på førstelinjearbeid og forebygging. Det vil si at mennesker som strever får tidlig hjelp før det blir en psykisk lidelse som krever hjelp i spesialisthelsetjenesten. Ved klinikkene på NTNU i dag gir vi studentene solid opplæring i slik tidlig innsats og samarbeid med kommunale instanser. Dersom ditt forslag går gjennom vil studentene miste denne skoleringen. De vil ha all sin praksis i et psykisk helsevern som politikerne vil bygge ned. Kan du da skryte av at NTNU er relevant for morgendagens arbeidsmarked, slik det står i statuttene at vi skal være?

Hvem mangler endringsvilje? Vi vil påstå at Institutt for Psykologi langt fra er endringsuvillige, slik du har hevdet. Vi har gjennomført store endringer av studiet og ser stadig på muligheter for å bli bedre både med tanke på undervisning og forskning. Fordelen med å flytte ned til Psykisk Helse-huset på Øya er at vi kan få til en synergieffekt av å være tettere på den kliniske verdenen. Det er noe både du og vi vil. Men det kan vi kan få til uten at vi som faktisk er pedagoger mister kontroll over utdanningen.

LES OGSÅ: Trondheim største teknologiselskap øker inntektene

Uten at dagens miljø, der forskning og utdanning er tett knyttet sammen, splittes. Uten at studenter tvinges inn i en travel psykiatri der oppgavene er for store for dem for tidlig i utdanningsløpet. PwC er tydelige på at utdanningskvaliteten vil påvirkes om du forblir i din «sannhet», Gunnar. Allerede som påtroppende rektor i 2013 sa du at klinikkene skulle legges ned. Det sa du uten inngående kunnskap om oppbygningen av psykologstudiet, uten at et eneste argument hadde blitt presentert og uten noen form for utredning. Kan vi våge å antyde at du kanskje selv viser lite endringsvilje?

Se kunnskapen i øynene. Er den nye annonsekampanjen et tegn på at du vil lytte nå? Vi håper inderlig det. Vi er, som deg, stolte fordi NTNU er et ledende universitet på mange områder og vi er enige i at NTNU skal bidra med «Kunnskap for en bedre verden». Men da regner vi også med at du som øverste leder tar hensyn til kunnskapen – også når det motsier det du forsøker å lese opp og vedta som «sannhet».

LES OGSÅ: Robotekspert advarer mot roboter


All dokumentasjon i denne saken tilsier at vi får de beste psykologene i framtiden ved å opprettholde terapiopplæringen som del av det solide faglige og pedagogiske miljøet på NTNU. Tør du se kunnskapen i øynene og trekke ditt forslag? Det er vår utfordring til deg.Kronikken er skrevet i samarbeid med ansatte ved Psykologiske Poliklinikker, NTNU: Tonje G. Andersen, Audun Havnen, Isabelle B. Hohle, Karl Jackobsen, Nina Jakhelln Laugen, Jon Anders Lied, Kathrine Lorentz, Torbjørn Nilsen, Elin K. Offersoe, Trude Reinfjell

Rettelse: Det var feil navn på gårsdagens kronikkforfatter. Kronikken «Det store E6-løftet» ble skrevet av Johan Arnt Vatnan.

Hør våre kommentatorer og gjest Henrik Asheim snakke om Trøndelag sett med Oslo-briller, politiske omkamper og døde divaer

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten