Lege eller jordmor: For oss fastleger høres det underlig ut at jordmødrene regner 80–100 gravide og barselkvinner som et årsverk; da lurer jeg på om det kunne være noe å hente ved å fordele jordmortimene på litt flere gravide?, skriver Kari Løvendahl Mogstad i denne gjestekommentaren.  Foto: Emilia Ungur / Shutterstock / NTB scanpix

Kjære gravide, dere er trygge

Gravide kvinner og deres barn er her til lands i svært gode hender, uansett hvor de følges opp.

Med jevne mellomrom står det å lese med nokså dramatiske overskrifter, hvor lite oppfølging gravide angivelig får rundt omkring i ulike kommuner. Som fastlege, med et ekstra stort og bankende hjerte for gravide, kjenner jeg at jeg må bidra til å nyansere bildet litt, og berolige de som går med stor mage der ute. Dere er trygge, uansett om dere går til fastlege eller jordmor i svangerskapet!

Denne uken sto det i denne avisen om en ung førstegangsfødende kvinne som ble avvist ved sin helsestasjon, fordi det ikke var ledige jordmortimer der. Det er selvfølgelig ikke kjekt, fordi hun hadde forventninger om å få gå til jordmor i svangerskapet. Heldigvis ordnet det seg for henne, og hun fikk gå til en jordmor i en annen bydel. Jeg har selv gode erfaringer med å gå til jordmor, og med å samarbeide med jordmødre, både gjennom felles pasienter og i faglige fora. Så jeg kan skjønne at både gravide, og også fagforeningene til jordmødrene reagerer, og jobber for å beskrive jordmormangelen, og få gehør for dette blant politikerne og opinionen.

Dagsavisen var først ute med å fortelle Thuressons historie.

Jeg sitter allikevel med et behov for å nyansere dette bildet litt, da ikke alt står så dårlig til som det noen ganger kan høres ut. Gravide kvinner og deres barn er her til lands i svært gode hender, uansett hvor de følges opp. Og de aller fleste er også godt fornøyde, enten de går til legen sin eller på helsestasjonen. Vi ligger, gudskjelov, på topp(bunn-)-plassering både når det gjelder mors og barnets helse og risikoer, både i svangerskapet og under fødsel. Stadig viser jordmorforeningene til forskning som sier at det å følges opp av jordmor i stedet for lege er både tryggere og bedre for mor og barn. Denne forskningen brukes for det den er verdt, men det er ikke så enkelt å se hvor den kommer fra. Så vidt jeg kan forstå, er det en Cochranerapport de viser til, men her er faktisk ikke Norge eller norske forhold med i det hele tatt, men derimot land som USA, Canada, Storbritannia og Irland. Norge, med vår unike fastlegeordning, kan derfor ikke sammenlignes med landene i rapporten, og det er en av årsakene til at jeg faktisk mener at virkelighetsbeskrivelsen er feil.

Vi har i Norge en helt spesiell fastlegeordning, der vi i mange tilfeller kjenner den gravide fra før og sitter med viktig informasjon om helse og bakgrunn. Vi har en bred og god kompetanse, også med tanke på både forebyggende medisin og kvinnehelse, og tar godt vare på en gravid kvinne og hennes barn. Dette er også en svært fin del av jobben som fastlege, og en naturlig del av den helhetlige «livsløpslegen» vi skal være. En jordmor innehar selvsagt en spesialisert kunnskap og kompetanse innen svangerskap og fødsel, men gravide har ulike behov for både omsorg og medisinsk oppfølging. Derfor er et samarbeid oss imellom viktig. Kvinnene skal være trygge på at blir fulgt godt opp begge steder.

LES OGSÅ: Advarer mot å legge ned ressursteam for gravide rusmisbrukere

Vi fastleger er vante til å jobbe mye og med mange hver dag. Jeg kan på mitt kontor ha både tre og fire svangerskapskontroller, i tillegg til andre pasienter. Noen ganger setter vi selvsagt av ekstra tid, andre ganger er det greit med en vanlig time, i tillegg til en tur innom sekretæren min for noen blodprøver og en liten prat. For oss høres det underlig ut at jordmødrene regner

80–100 gravide og barselkvinner som et årsverk; da lurer jeg på om det kunne være noe å hente ved å fordele jordmortimene på litt flere gravide? Eller ha flere svangerskapskurs, som flere kan delta på? Jeg vet ikke, og jeg er ikke den rette til å vurdere det, jeg bare lurer. Det jeg ikke lurer på er at vi trenger større jordmorressurser i en stadig mer utsatt barselomsorg!

LES DEBATTINNLEGGET:  «Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg

Mitt ønske er at alle gravide skal kjenne seg trygt ivaretatt gjennom den mest unike og ofte mest usikre tiden i sitt liv. Det gjør man ikke ved å lage overskrifter og beskrivelser som ikke stemmer med virkeligheten, og der det faktisk skapes en unødvendig og feilaktig bekymring. Det er ingen tjent med, iallfall ikke de gravide, heller ikke jordmødrene.

KARI LØVENDAHL MOGSTAD