Møllenberg: «Dere kan stimulere barnefamilier til å bo på Møllenberg, blant annet ved å løfte kvaliteten på våre lokale uteområder» skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Nedre Møllenberggate. 

Nå våkner Møllenberg

I januar har Adressa satt søkelyset på Møllenberg i serien «Møllenberg til leie». Avisens dekning er prisverdig, det kommer godt frem at situasjonen i bydelen på flere områder er svært uheldig. Vi i Møllenberg og Rosenborg velforening brenner for å snu utviklingen, og vil med dette gi noen helt konkrete utfordringer til både beboere, huseiere og myndigheter.

Møllenberg ble reddet fra sanering av engasjerte beboere på 70-tallet, parallelt med kampene for å bevare Bakklandet og Ilsvika. Bydelen består av de historiske områdene Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg, og avgrenses grovt sett av Innherredsveien, Stadsingeniør Dahls gate og Festningsgata/Asylbakken. Dette området utgjør en anselig del av «Trebyen Trondheim» som det er lett å trekke frem i festtaler, men dessverre tyngre å ta vare på når den er truet. For reddet vi Møllenberg bare for å stykke det opp til midlertidig beboelse og systematisk og spekulativt forfall? Det som kunne vært en perle på linje med Bakklandet, Hospitalsløkkan og Ila råtner på rot.

Dessverre kan vi langt på vei si at beboerne vant krigen, men tapte freden. Etter en blomstringstid på 70- og 80-tallet har bydelen blitt en holdeplass for beboere på gjennomreise. Minst halvparten av boenhetene brukes til utleie, der verneverdige bygårder tynes til bristepunktet. Hele gårder kjøpes opp, og de gamle familieleilighetene bygges om til bomaskiner, ofte uten hensyn til historiske verdier eller bomiljø.

Les også: Halvparten av huseierne på Møllenberg bor der ikke selv


Det finnes ingen grunn til at ikke Møllenberg kan være en levende og attraktiv bydel for alle, og en slik bydel fortjener engasjement! Nå har vi som beboere på Møllenberg begynt å røre på oss igjen, og høsten 2017 kom Møllenberg velforening ut av dvalen. Det er nok mange som har ventet på dette, for her har ting skjedd fort! Adressa fulgte raskt opp med en serie artikler, og Byantikvaren arbeider nå med en vedlikeholdsveileder som kan gjøre det enklere for gårdeiere å ta vare på husene.

Fremover kan vi vente oss en dokumentarfilm om historien til Bakklandet og Møllenberg, og en masteroppgave i sosiologi om hyblifiseringen på Møllenberg. En rekke arrangement er planlagt i bydelen, velforeningen har åpnet dialog med Bakkefestivalen og velforeninger i nabobydelene. Listen er lang, og den kommer til å bli lengre!

Hva er det vi i velforeningen ønsker å oppnå? Kort sagt ønsker vi å 1) skape et godt og stabilt bomiljø for alle som bor her, 2) stanse forfallet i den verneverdige bygningsmassen.

Les også: Nachspiel hører ikke hjemme der seks til sju nabohus får forstyrret nattesøvnen


Vi utfordrer beboere: Vi ønsker oss deltakende naboer! Et bomiljø kommer ikke av seg selv, du er med og skaper det. Det starter når du sier hei til naboen og har blomster i vinduet. Det fortsetter når du strør fortauet om vinteren og bruker de tilbudene som finnes her. Og det blomstrer når du selv tar initiativ eller blir med på aktiviteter i nabolaget ditt. Både huseiere og leietakere kan og bør bidra til en god kultur.


Vi utfordrer utleiere: Vi er på lag! Beskytt investeringen din ved å skifte fra kort til lengre sikt. Øk kvaliteten på boligmassen og gi dine leietakere et bedre tilbud og klarere rammer. Da får du fornøyde leietakere som bor lengre, tar bedre vare på boligen og skaper trivsel rundt seg. Og verdien øker. Du har ansvar for din eiendom, men du har også et ansvar overfor dine naboer. Hvis din eiendom er base for uansvarlig festing er det du som kan stanse det, bruk de virkemidler du har. Stikkord for suksess er jevnlig nærvær og oppfølging.

Vi ønsker ikke å ta fra gårdeierne det de har, og ingen av våre forslag vil ha tilbakevirkende kraft. Men det er nok gårder på Møllenberg som er bygget om nå.

Opptatt av debatt? Les også: Bussbilletten ned fra 101 til 37 kroner


Vi utfordrer myndigheter: Hva er vitsen med å verne et område hvis det ikke følges opp? Det holder ikke å si at man ikke har de verktøyene som skal til for å stanse en negativ utvikling. Da har man spilt fallitt. Man må skaffe seg disse verktøyene. Våre krav til dere som bestemmer er:

· Få byggesakskontoret til å følge opp tettere. Gi dem satsingsområder og ressurser til å gjennomføre kontroller. I dag er det fritt frem til noen varsler – det er ikke godt nok!

· Det må få konsekvenser å bryte regler, trenering må ikke lønne seg. De reglene som finnes må håndheves!

· Støtt Byantikvarens arbeid. Kan vi få et Møllenbergprosjekt etter mønster av prosjektene En Blå Tråd, Kjøpmannsgata eller vitaliseringen av veitene? Vi sier i så fall ja takk med begge hender!

· Dere kan stimulere barnefamilier til å bo på Møllenberg, blant annet ved å løfte kvaliteten på våre lokale uteområder.

· Reguler pressområdene slik at det ikke er tillatt med ytterligere seksjonering. Flere har vist til et slikt vedtak i Bergen, Møllenberg er et naturlig område å prøve ut noe lignende i Trondheim

· Reduser presset på Møllenberg ved å legge inn x antall prosent utleiearealer i nye utbyggingsprosjekter, som i Ladalen, på Nyhavna, osv.

· Og ja, utred boplikt. Hvis Røros, Risør og Lillesand kan, så kan Trondheim. Boplikt er storslegga i verktøyskrinet, men noen ganger er det storslegga som må frem.

Mer debatt: Jeg er en av dem som klapper for dem som står frem, og jeg er en av dem som ikke tør


Møllenberg skal igjen bli et sted man gjerne bor lenge, et sted hvor det er godt å bo for både barn, unge, eldre, studerende og alle andre.

Vi som bor her skal gjøre vårt. Men vi akter ikke å stå alene. Vi utfordrer med dette de som leier ut til å forsvare sine investeringer og vi forventer at Trondheim kommune bidrar med alle de virkemidler de har til rådighet.

Og vi oppfordrer alle som bor på Møllenberg og alle som setter pris på denne sovende skjønnheten til å støtte oss!

Vi er fortsatt i etableringsfasen. Finn oss på Facebook!


Hør våre kommentatorer snakke om sex, #metoo, ny regjering, kulturpolitikk og campus

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter