Privat barnehage: Espira Spirea har en kunnskapsbarnehage på Økern i Oslo. Her er det Anneli og Emma som utforsker og leker seg med naturfag og matematikk. De undersøker glitter og gjennomsiktige gummi kuler gjennom mikroskop.  Foto: GORM KALLESTAD, NTB Scanpix

Norsk barnehagepolitikk er en suksess

Norske skattepenger bevilget til Espiras barnehager havner ikke i skatteparadis.

Annika Sander i organisasjonen For Velferdsstaten påstår i en kronikk i Adresseavisen 3.11.2017 at penger bevilget til barnehagedrift i Norge havner på en øy den engelske kanal.

Det er oss i Espira For Velferdsstaten er ute etter denne gang, på sin sedvanlige jakt på private leverandører av norske velferdstjenester. Bakteppet er at vi er i dialog med Alba-gruppen om å overta driften av deres barnehager i Trondheim, Stjørdal og Malvik.

Det er å undres over at en organisasjon som har som sitt formål «å øke styrken i kampen for en sterk offentlig sektor, mot privatisering», slik det fremkommer av For Velferdsstatens formålsparagraf, ikke engang har orden på faktaene i sine påstander. Det er i hvert fall en ærlig sak at hele hensikten til organisasjonen er at man skal jobbe imot private aktører. Her er man verken opptatt av kvaliteten på tjenestene, at barn har det bra i barnehagene eller at de ansatte er fornøyd med arbeidsplassen sin.

Les også: Svenskeid kjede vil ta over tre trønderske barnehager - SV bekymret

Annika Sander påstår at Espiras eier, AcadeMedia er deleid av oppkjøpsfondet EQT. Dette stemmer jo ikke. EQT har ingen eierandeler i AcadeMedia. Slike opplysninger er jo offentlig tilgjengelig, så hvorfor representanten for For Velferdsstaten velger å lyve om dette, er merkelig. Man skulle tro det var naturlig å sjekke helt enkle fakta som er grunnlaget for en kronikk før man setter seg ned for å skrive.

Så til glansnummeret til For Velferdsstaten: Norske skattepenger bevilget til Espiras barnehager havner i skatteparadis. De gjør jo ikke det. Uavhengig av hvem som måtte befinne seg på eiersiden til Espiras eier i Sverige. Tilskuddene Espira mottar fra norske kommuner til å drifte barnehager benyttes til det de er ment for; å drifte barnehagene i tråd med barnehageloven med tilhørende forskrifter. Espira er et norskregistrert selskap som skatter til Norge.

Les også: Folk brukte albuene for å sikre seg mest mulig av det billige godteriet

Annika Sander synes tydeligvis det er på sin plass å harselere med lovverket som styrer norsk barnehagesektor. Dette lovverket baserer seg på det tverrpolitiske barnehageforliket fra 2003, et forlik som har sikret full barnehagedekning og barnehager av svært høy kvalitet uavhengig av om de er kommunale eller private. Lovverket ble videreutviklet av Stoltenberg-regjeringen der SV hadde ansvaret for barnehagepolitikken. Lovverket inneholder en egen barnehagelov med tilhørende forskrifter, som blant annet styrer hvordan ikke-kommunale barnehager skal finansieres. Denne forskriften gir klare begrensninger på hvordan kommunale tilskudd skal benyttes. På toppen av det hele er kommunene tilsynsmyndighet med dette lovverket og forskriftene, noe som sikrer kommunene full kontroll med at penger bevilget til barnehagedrift, nettopp benyttes til dette.

LES OGSÅ: Mannen som lærte oss å jobbe hardt

Vi i Espira driver barnehager i over 50 kommuner og har ingen opplevelse av at kommunene oppfatter lovverket som ubrukelig, slik representanten fra For Velferdsstaten påstår.

Barnehager er en viktig del av det norske velferdstilbudet. Og det offentlige dekker hele 85 prosent av kostnadene til en barnehageplass. Derfor er det helt på sin plass at barnehagepolitikk og bruk av disse midlene er en del av den offentlige debatten. Det er vi i Espira meget komfortable med. Men vi skulle gjerne sett at debatten tok utgangspunkt i fakta og at debatten i hovedsak dreide seg om hvordan man får best kvalitet i barnehagene. For Velferdsstaten bidrar ikke til en nyansert debatt. De demonstrerer gang på gang at de ikke klarer å holde seg til fakta, at de ikke bryr seg om kvalitet på tjenestene og at de ikke bryr seg om hva slags arbeidsforhold det er i bedriftene de kritiserer.

I Espira har vi tariffavtaler i alle våre barnehager. De ansatte har ytelsesbasert pensjon, nedfelt i tariffavtalen. Vi har sykefravær på 7,9 prosent (anbefaler For Velferdsstaten å sjekke hva sykefraværet i kommunale barnehager ligger på). Vi har egne særavtaler med Fagforbundet og Utdanningsforbundet, og de har egne hovedtillitsvalgte i Espira-konsernet.

Alle fakta knyttet til bemanning, pedagogtetthet, foreldreundersøkelser osv. i den enkelte barnehage kan man finne på Utdanningsdirektoratets side, barnehagefakta.no. Undersøkelse etter undersøkelse viser at foreldre er hakket mer fornøyd med private barnehager enn med kommunale.

Ikke noe av dette biter på For Velferdsstaten. Der i gården tviholder man på å fortsette debatten med argumenter uten hold i virkeligheten, med kun som formål å sverte enkeltaktører. Men som det fremkommer av formålsparagrafen deres; De er imot private aktører. That`s it.

Hør våre kommentatorer snakke om trafikk og restriksjoner i Midtbyen, nettkampanjen #metoo og innholdet i skolen

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Jens Schei Hansen 

Jens Schei Hansen