Trondheim kommunes ressursteam for for gravide rusmiddelavhengige: «Når interne meldinger om feil og problemer ikke fører fram har tillitsvalgte kommet på banen og pekt på problemene i andre kanaler og andre fora» skriver kronikkforfatterne.   Foto: Faksimile: Reportasje i Adresseavisen 8. september 2017.

Tillitsvalgte gjør en forskjell

Når beslutningstakerne rundt bordet stort sett er enige om det meste, er det grunn til bekymring.

Dette er til dere som mener at tillitsvalgte for større grupper i arbeidslivet ikke er nødvendig.

Dere som sier at vi er bakstreverske, gammeldagse og hindrer utvikling.

Til dere vil vi innledningsvis minne om to ting:

Tillitsvalgte velges som talspersoner for andre, i og med tillit.

Videre:

All tjenesteutvikling er ikke nødvendigvis utvikling rettet til det beste for alle. Noen ganger er det heller ikke i tråd med verken politiske intensjoner, lover og regler. Når den tause enigheten rundt bordene er rungende, da trengs det ofte noen murbrekkere. Vi har fått den jobben.

Les også: Gravide rusmisbrukere har vært uten jordmor. - Uforsvarlig, mener fylkeslegen


Kommunehelsetjeneste er en mangfoldig øvelse. Felles for mange av tjenestene er at kommunens ansatte kommer tett på de aller mest sårbare individene, gjerne i livets mest kritiske faser.

I et velferdsperspektiv er det en normal tilnærming å være tett på mennesker som av medisinske årsaker ikke er A4 verken i sykdomsbilde eller livssituasjon. Som ikke ber om hjelp, som ikke takker for den og som innimellom til og med spytter deg i ansiktet når de får den. Ikke de enkleste å komme innpå, men kanskje de aller viktigste å få med.

Det er i grenseland velferd utgjør den største forskjellen på inkludering eller utelukkelse. I dette grenselandet har kommunen noen av sine viktigste oppgaver, som garantist for at alle skal få det de trenger når livet blir litt voldsomt. I dette grenselandet behøves både vurderingskompetanse og en velorganisert sammenhengende tiltakskjede.

Eksempler på slike behov og slike tjenester finnes innen barne- og familietjenester. De berørte i dette tilfellet er gravide, familier, babyer og småbarn med et rusproblem tett på seg.

Fikk du med deg kronikken: Byspredning svekker MidtbyenEksponert for rusmidler som gjør skade, og omgitt av flyktige nettverk og dårlige relasjoner til offentlige tjenestenettverk, skal det være rimelig åpenbart at det er nødvendig å samle alle gode krefter for å gi gode tjenester som svarer ut bestillinger skissert gjennom vedtak, lover og nasjonale retningslinjer.

Slik er det imidlertid nødvendigvis ikke, og det er her tillitsvalgte utgjør en vesentlig forskjell i denne historien.

Adresseavisen har tidligere skrevet om deler av problematikken rundt Trondheim kommunes ressursteam for gravide rusmiddelavhengige og deres barn.

Opptatt av debatt? Les også: Måker er ingen pest! Jeg har sett aggressive syklister brase gjennom en måkefamilie på NordreMedlemmer av Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Jordmorforening har over tid dokumentert en til dels hårreisende praksis og vesentlige mangler i deler av tjenesten. Når interne meldinger om feil og problemer ikke fører fram har tillitsvalgte kommet på banen og pekt på problemene i andre kanaler og andre fora.

Tilsynsmyndighetene, i dette tilfellet Fylkesmannen, fikk saken og har gjennom to fyldige tilsynsrapporter vurdert Trondheim kommunes virksomhet til å bryte med norsk lov på en rekke punkter.

Likevel er det medlemmer hos oss, varslere, som opplever å måtte stå til rette overfor en arbeidsgiver som åpenbart ikke forstår at nettopp arbeidsgiver er en del av problemet.

Rådmannen forsøker å legge svikten på en enhetsleder som varsler om Rådmannens egne problemer. Fylkesmannen, som har sett på tjenestene til gravide rusmiddelavhengige og deres barn, slår kategorisk fast at loven ikke følges.

Trondheim kommune bryter både lover og intensjoner, og kommunens ledelse har et direkte medansvar for fortsatt malpraksis gjennom lovstridig og feilslått håndtering av avvik. Det er ikke småtteri!

Mer debatt: Skjønner du hva Dylan synger, Sivert Bjørnstad?Da oppstår et for oss opplagt behov for endring og opprydding. Men også her blir det utfordringer når våre medlemmers forsøk på å melde om utilbørlig adferd og lovstridig praksis forsøkes kneblet og latterliggjort.

I saksframlegg fra Rådmannen til politisk ledelse skrives en annen historie enn den vi ser i feltet, og en annen historie enn den som beskrives i Fylkesmannens rapporter.

Når beslutningstakerne ikke forstår, ikke får nødvendig informasjon til rett tid, og ikke spør – da kan mye gå galt.

Tillitsvalgte ønsker prinsipielt å være hjelperne en presset arbeidsgiver behøver for å navigere riktig og klokt.

Vi er alle sammen deler av en felles løsning. Kanskje er det derfor klokt å møte oss med undring og åpenhet?

Det er i fellesskap vi finner de beste svarene.


Hør våre kommentatorer og gjest Yngve Brox oppsummere årets valgkamp i podkasten OmAdressert

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter