Retningsvalg: Arbeiderpartiet sier tydelig at en god skole, trygg eldreomsorg og helse er viktigst. Det har vi råd til fordi vi sier nei til skattekutt til de som har mest skriver Trond Giske. 

Hva er viktigst for deg?

Forskjellene mellom folk øker. Hvis vi i stedet bruker pengene på skole, eldreomsorg og helse, skaper vi et mer inkluderende samfunn og trygghet for alle.

- Partiene lover altfor mye, og så skylder de bare på hverandre når det ikke blir gjennomført, sa en velger til meg her om dagen. Han mente partiene burde være mye mer konkrete på hva de mente var viktigst og hva de sier nei til. Partiene burde fortelle hva de garantert ville gjennomføre hvis de fikk makten. Hvis ikke ble ikke valgløftene troverdige.

Her i Trøndelag har Arbeiderpartiet tatt konsekvensen av dette. I stedet for å love for mye, sier vi at noe er viktigere enn andre ting. Og vi sier hvordan vi skal betale det: Ved å si nei til skattekutt. Det var slik Trondheim ble første by i Norge med full barnehagedekning og først med full sykehjemsdekning. Det var slik vi fikk bygd nye videregående skoler og ansatt flere lærere i skolen. Vi lover ikke alt, men det vi lover holder vi. Fordi vi sier nei til noe annet.

Les også: Ap lover én milliard kroner mer til yrkesfagutdanning


Arbeiderpartiet har gjort et viktig retningsvalg: Vi sier tydelig at en god skole, trygg eldreomsorg og helse er viktigst. Det har vi råd til fordi vi sier nei til skattekutt til de som har mest. De siste årene har vanlige folk fått ti kroner dagen i skattekutt, mens de på toppen har fått 160 ganger mer. Forskjellene mellom folk øker. Hvis vi i stedet bruker pengene på skole, eldreomsorg og helse, skaper vi et mer inkluderende samfunn og trygghet for alle. Det gjør at Arbeiderpartiet kan være veldig konkret på hva vil gjennomføre:

Det viktigste løftet for barna er å ansette 3000 flere lærere i skolen. Både foreldre, elever og lærere sier at lærerne trenger mer tid til å se og hjelpe alle elevene. Da må de bli flere. Arbeiderpartiet er dypt uenig når Høyre sier at vi bare må ha «bedre lærere, ikke flere». Vi har mange gode lærere i skolen, men de trenger tid til å hjelpe alle. 2000 av de nye lærerne skal øremerkes de yngste elevene, slik at vi kan nå målet om maks 15 elever per lærer. Det er tidlig innsats i praksis, ikke bare i ord. Og vi må også sørge for flere voksne i barnehagen!

Her kan du lese alle innleggene i serien her: «Med egne ord»


Det viktigste løftet for ungdommene er en mer praktisk skole. En viktig grunn til at mange faller ut er at det er for mye teori og for lite praksis. Vi vil styrke de praktiske fagene og innføre en «praktisk skolesekk» der elevene kan bli kjent med ulike arbeidsoppgaver og arbeidsplasser. Og ikke minst: vi vil fjerne en av de mest meningsløse køene i Norge: vi vil gi alle ungdommer som vil ta yrkesfag en læreplass slik at de får fullført fagbrevet sitt.

Det tredje løftet vårt til barn og unge er en skolehelsetjeneste som kan gi god hjelp til alle som sliter. En av fire elever går ut av skolen uten å ha fullført og bestått, det er 15000 hvert år. Mange slutter fordi de sliter med psykiske plager og sosiale problemer. Vi vil sørge for at skolene har en helsesøster som er tilgjengelig og har tid, nok voksne som kan bekjempe mobbing og bidra til et bedre læringsmiljø og at elevene lærer om psykisk helse på skolen.

Opptatt av debatt? Les også: Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet


Det viktigste løftet for de eldre er at omsorgen er der den dagen man trenger det. Eldre er like mangfoldige som unge, og alle har ulike behov. Alle trenger gode møteplasser og sosiale aktiviteter. Noen trenger litt hjelp, et besøk om dagen, en trygghetsalarm eller et rehabiliteringsopphold, andre har behov for heldøgns omsorg eller sykehjemsplass. Vi må sørge for et mangfold av tilbud med høy kvalitet.

Nøkkelen til tryggheten er folkene som skal gjøre jobben. Derfor lover vi helt konkret å øke overføringene til kommunene med flere milliarder, slik at det kan bli flere tusen nye ansatte i eldreomsorgen. Faste stillinger, hele stillinger for dem som ønsker det, og mulighet til etter- og videreutdanning er viktig for å sikre rekruttering og beholde gode folk i eldreomsorgen.

Mer debatt: To statuer har byen av navngitte levde kvinner. TO!


Like viktig er et godt helsetilbud. Nå hører vi at sparekniven brukes på St. Olavs hospital. Det vil Arbeiderpartiet ha slutt på. Vi lover å øke sykehusbudsjettene med 3 milliarder hvert år i neste stortingsperiode. Da kan flere få de kreftmedisinene de er avhengige av, da kan flere få behandling og hjelp, da kan vi sørge for at sykehusene kan investere i nytt utstyr, bedre bygg og moderne IKT-systemer. Og da kan vi endelig få på plass et psykiatrisenter.

Er det mulig å gjøre alt dette? Ja, for mindre enn det som er gitt i skattekutt i denne perioden, kan vi holde alle løftene. Vi har råd. Pengene finnes hvis vi velger å bruke dem riktig. Arbeiderpartiet vet at skattekutt kan være populært hos dem som får mest. Men vi vil heller ha gode skoler, trygg eldreomsorg og helse for alle. Arbeiderpartiet er klare for å gjennomføre dette. Men det er du som velger som bestemmer om vi får flertall for det. Det er du som må bestemme hva som er viktigst for deg. Vi håper du er enig med oss.


Hør våre kommentatorer og gjest Lars Haltbrekken snakke om  valget, hijab, fengselsliv og Game of Thrones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter