Rikinger: «Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å «straffe» de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen» skriver Sivert Bjørnstad. Bildet viser rikingen Stein Erik Hagen. 

Mål oss på dette

Mye er veldig, veldig bra i Norge og Trøndelag. Det meste faktisk.

Stort sett opplever de fleste at det er fint både å være ung og gammel i landet vårt. Likevel er ikke alt optimalt, enda mindre perfekt.

Jeg tror våre etterkommere vil dømme min generasjon politikere særlig etter to parametere. Hvordan løfter vi frem de med svakest utgangspunkt og hva skal finansiere dette i fremtiden? Politikk og tiltak som har til hensikt å gi mer til alle, fører til at de som trenger det mest får minst.

Hvordan vi løfter frem de som sitter nederst ved bordet er og blir et sentralt tema i denne valgkampen og i valgkamper fremover. Flere snakker om ulikhet og forskjeller mellom folk i denne valgkampen, og selv om ulikhetene har økt noe de siste tiårene, så må diskusjonen fremover handle mer om de på bunnen enn om de på toppen.

Les også: Maktens avledningsmanøver


Jeg håper at de rike blir rikere. At de skaper flere trygge, verdiskapende arbeidsplasser. At de skaper verdier for fellesskapet, som vi politikere kan fordele til gode formål og tiltak for dem som ikke har det samme, gode utgangspunktet.

Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å «straffe» de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen.

Hvis vedkommende i tillegg blir rik av å gjøre det, slik at han kan investere i en oppgradert maskin som kan skape jobber til enda flere, er det rett og slett bare veldig bra! Forskjeller må bekjempes ved at de med det dårligste utgangspunktet blir løftet opp og frem. Jeg er stolt over at vi i denne regjeringsperioden har lovfestet brukerstyrt personlig assistent (BPA) slik at personer med nedsatt funksjonsevne nå får praktisk bistand og opplæring.

Her kan du lese alle innleggene i serien: «Med egne ord»Jeg er stolt over at rusavhengige nå venter 26 dager kortere på behandling, at lærlingtilskuddet har fått et kraftig løft slik at flere får læreplass, at elever med lese- og skrivevansker igjen får gratis PC med oppdatert programvare og at familier med lave inntekter betaler mindre for en barnehageplass enn hva vi med høye inntekter gjør.

Denne type tiltak tror jeg vi får se mer av i årene fremover. Forskjellen fra tidligere er at da fikk alle tilbud om hjelp og støtte fra staten, også de som i utgangspunktet ikke trengte det. Det har vi ikke råd til i fremtiden, sannsynligvis.

Det andre vi vil bli målt på er hvordan vi ruster landet for en ny økonomisk hverdag. Jeg er en svoren tilhenger av olje- og gasseventyret, som har bidratt til arbeidsplasser og velferd i snart 50 år. Selv om de som skal slukke lyset på norsk sokkel sannsynligvis ikke er født ennå, så vil ikke den sektoren løfte økonomien like mye i fremtiden som den har gjort de siste tiårene.

Opptatt av debatt? Les også: Trafikken går i ett. Det er tross alt tidligere E6 vi snakker om


Skal vi få andre næringer til å spire og vokse må vi legge til rette for vekst, verdiskapning, trygge arbeidsplasser og ny teknologi for å nevne noe. Næringspolitikk er en sammensatt sjanger, og består av mange ulike virkemidler.

Samferdsel og infrastruktur er en åpenbar og viktig faktor. Kommer varer, tjenester og folk seg raskere og tryggere fra A til B vil lønnsomheten gå opp. Kommer flere seg gjennom videregående skole, og da særlig i yrkesfaglig utdanning hvor mange dropper ut i dag, vil det hindre et stramt arbeidsmarked. Skatt er et annet mulig virkemiddel. Har Norge vesentlige skatteulemper kontra våre naboland, betyr det selvsagt at det vil være mer interessant å investere i Sverige og Danmark i stedet for her hjemme.

Vi har alle muligheter til å klare å løse disse utfordringene! Norske politikere har over tid heldigvis vist seg, med noen få unntak, å gjøre kloke valg. Nå kunne jeg sikkert ha avsluttet med at alt vil løse seg bare dere stemmer på meg og Frp.


Det kan jeg ikke garantere, men jeg kan garantere at jeg skal gjøre det jeg kan om jeg blir gjenvalgt til Stortinget ved dette valget, både om de utfordringene jeg har nevnt over og alle de andre sakene som er viktige for Trøndelag i årene fremover. Godt valg!


Bli med våre kommentatorer på besøk hos Anne B. Ragde og hør dem snakke om hennes nye bok, virkelighetslitteratur, valgkamp, flatfyll, fadderuke og studentbyen Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter