Kvinner ledet an: Elsa Laula Renberg (til høyre), Ellen Lie (til venstre), Anna Løfwander Jarwson (foran).  Foto: Universitetsbiblioteket

De tre vise kvinner

I disse dager for hundre år siden, gjorde ildsjelene klart til samenes første landsmøte i Trondheim. I spissen for dette møtet sto tre kvinner.

De tre kvinnene som sto i spissen for det første landsmøtet var sameaktivisten Elsa Lauda Renberg, journalist Ellen Lie og hotelleier Anna Löfwander Jarwson. 1 1992 ble 6. januar fastsatt som samenes nasjonaldag. Det historiske ved dette første landsmøtet, som ble avholdt i Metodistkirken på Lilletorget (i dag Cicignons plass), var at det var første gang at representanter fra store deler av Sápmi (Sameland), kom sammen for å fremme sin sak som ett folk. Møtet hadde totalt ca. 150 deltakere. Hvem var disse tre lederkvinnene som på ulike måter var uunnværlige for dette møtet? Og hvilke følger fikk det lite omtalte samemøtet fire år senere, som også var i Trondheim?