Skilte seg ut: Bygården «Munken» på Torvet ble revet i 1971. Den var Trondheims høyeste da den ble bygd i 1902, og ble kritisert på grunn av høyden.  Foto: Adresseavisen

Fasader og fadeser - råd om skjønnhet i 100 år

Store deler av det vi verner i dag, slik som jugendbygningene, vekket i sin tid liten begeistring. Posthuset ble karakterisert som et «repetisjonskurs» i den gamle romantiske arkitektur.

I disse dager er det 100 år siden bystyrevedtaket 4. desember 1916 om at Trondheim skulle få et «Arkitektraad». Veien dit hadde vært kronglet og de første følerne om noe som vekselvis ble kalt skjønnhetsråd og arkitektråd kom allerede i 1908. Man var også i takt med samtiden da det perioden 1910–1920 ble etablert en rekke skjønnhetsråd i skandinaviske byer.