Friområdet ved Grilstad Marina er fullt av unge på godværsdager. Nå er det snakk om å begrense livsutfoldelsen deres.  Foto: Rune Petter Ness

Ikke politikernes oppgave å ødelegge folks livsglede

Selvfølgelig må de unge få bade på Grillstad. Det er et friområde. Poenget med slike steder er at folk skal utfolde seg.

Er Trondheim i ferd med å bli en striglet, strømlinjeformet by? En by som passer best for velstående familier som lever regulerte A4-liv? En by for eiendomsmeklere, men ikke for de som legger mindre vekt på villa, Volvo og vovvov? En by med liten plass for spontanitet og utfoldelse?