«Har en eneste bystyrepolitiker utfordret byggherren på den arkitektonisk ambisjonen for det nye kunnskapssenteret, eller har de bare snakket om plener og byggehøyder», spør Adresseavisens spaltist Daniel Johansen.  Foto: ILLUSTRASJON: SNØHETTA ARKITEKTFIRMA

Blide naboer gjør ingen by

Trondheim lider av en desperat mangel på kvalitetsarkitektur, men drukner i gode medvirkningsprosesser.

Hvorfor går så mye av den moderne byutviklingen i Trondheim på ratata? Skyldes det den ugudelige bruken av fasadeplater? Svaret er definitivt ja, men viktigere enn det er hvilke tema som får styre den offentlige debatten. Det koker i velforeninger og nabolag i øst og vest. Men hva snakker vi egentlig om når vi diskuterer tidens store utbyggingsprosjekter?