Flere naboland er avhengige av kjernekraft, og den er nå i ferd med å bli ansett som grønn energi. Men atomulykken i Tsjernobyl i 1986 er ikke fortsatt glemt.  Foto: NTB / Rune Petter Ness

Er det atomkraften som skal redde oss?

Norge trenger desperat mer fornybar kraft, men den skal ikke komme fra vannkraft, gass eller vindkraft på land. Skal vi gjøre som våre naboer i øst - å trekke fram atomkortet?

Jeg husker fortsatt besøket på atomkraftverket i Tsjernobyl 20 år etter den katastrofale ulykken i 1986. Noen hundre meter unna lå den ødelagte reaktor fire. Anlegget var delvis sikret mot den dødelige strålingen som allerede hadde tatt flere tusen liv. Avfallet etter eksplosjonen rammet også Norge i flere tiår, og becquerel var et like kjent begrep som korona er i dag. Jeg tenkte at dette var kroken på døra for videre utbygging av atomkraft. Men energikrisen i Europa har på utrolig vis nærmest grønnvasket kjernekraften. Det kan vel knapt kalles annet enn en desperat miljøbløff?