Slik kan Midtbykvartalet bli, hvis Reitan-selskapet E. C. Dahls eiendom får det som de vil. Seks etasjer midt inni den historiske trehusbebyggelsen i Midtbyen.  Foto: Arc arkitekter/E. C. Dahls Eiendom

Dumt å ødelegge det som gjør Midtbyen trivelig

Midtbyen trenger flere arbeidsplasser. Da er det vel bare å smelle opp en stor bygning mellom gamle hus?

Jeg spør fordi politikerne i bygningsrådet tirsdag skal ta stilling til det planlagte Midtbykvartalet. Reitan-selskapet E. C. Dahls Eiendom ville først bygge opptil åtte etasjer høyt mellom Olav Tryggvasons gate og Thomas Angells gate, bak lave, gamle trehus. I første runde fikk de nei.