Trondheim: Fylketstinget samlet i Trondheim. Foto: MARIANN DYBDAHL, Adresseavisen  Foto: Mariann Dybdahl

Norge går opp i liminga, fylke for fylke

Det er oppløsningstendenser i Norge. Fylke etter fylke er i ferd med å rakne. Men det er ingen god idé å splitte opp Trøndelag igjen.

Troms og Finnmark har startet prosessen med å dele seg opp. Fylkesrådet i Viken anbefaler at den folkerike regionen splittes opp i de opprinnelige fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. I Innlandet blir befolkningen invitert til en folkeavstemning: Ja eller nei til å gå tilbake til Hedmark og Oppland? I Vestfold og Telemark er spørsmålet om oppdeling sendt ut på høring til kommunene og sivilsamfunnet i regionen.