Agnes Kittelsen spiller Hermine, som opplever å bli ført bak lyset av sin finansmann.  Foto: Ingeborg Klyve

Hvorfor er ikke vi kvinner rikere? 

I toppen av skattelistene glimrer kvinnene med sitt fravær. Kan vi skylde på for dårlig likestilling?

Onsdag ble skattelistene for 2020 offentliggjort, til stor fryd for oss som liker å snike og snoke i andres privatøkonomi (selv om en økonomi knapt kan kalles privat når den er av såpass stor interesse og betydning for offentligheten).

MN24 har publisert en oversikt med de 100 som tjener best og har størst formue i Trøndelag. Igjen er det Gustav Magnar Witzøe - gutten som arvet halve kongeriket (i hvert fall halve Frøya) - som stikker av med både seieren og oppmerksomheten.

Ja da. Vi har fått med oss at Witzøe er rik og at han har ambisjoner som modell. Men la oss rette blikket over på noe viktigere: Hvorfor er det så få kvinner blant de rikeste - både i Trøndelag og på landsbasis?

Blant topp 100 i Trøndelag så er det kun 13 kvinner på lista. Er dette på grunn av manglende likestilling? Svaret er både ja og nei. Det er en kjent sak at kvinner jevnt over tjener mindre enn menn, og at menn eier mer enn kvinner. Dette er et strukturelt problem som vi selvsagt må jobbe med.

Likevel: Vi kan ikke utelukkende skylde på for dårlig likestilling mellom kjønnene. Det er sammensatte årsaker til at det ikke er flere kvinner på denne topplista. For eksempel er det langt færre kvinner som blir gründere og starter opp for seg selv. Kvinner er også mer risikoaverse og setter penger i bank over aksjer. Som SSB sier det: Kvinnene sparer, menn investerer.

Dette er ikke nødvendigvis dumt. I 2018 tapte kvinner kun 21 prosent sammenlignet med menn ved salg av eiendom og verdipapirer.

Nå ser trenden ut til å ha snudd, og ifølge «Hun investerer»-kampanjen til DNB er det i Norge flere kvinner enn noen gang som investerer i aksjefond. Kvinner som investerer kan dessuten nyte en høyere avkastning enn menn, trolig fordi de erkjenner sin manglende kunnskap om finans. Kvinnene oppsøker og følger råd, i stedet for å innbille seg at man kan slå markedet.

I overskuelig fremtid vil nok mennene fortsette å trone de økonomiske topplistene. Her i Trøndelag kan vi i det minste trøste oss med at vi med våre 13 kvinner på topplista faktisk har dobbelt så mange som på lista med gjennomsnittet i Norge.

La oss heller ikke glemme at mennene også havner helt på bunn i en rekke andre statistikker, for eksempel når vi ser på kriminalitet, frafall i skolen, rus, ufrivillig barnløshet og selvmord.

Kanskje vi burde vie litt mer oppmerksomhet til gutta som sliter, og litt mindre til de aller rikeste?