Kommunedirektør Morten Wolden presenterte budsjett for 2022 og økonomiplan de neste tre årene. Flere av forslagene får politikerne til å reagere.  Foto: Morten Antonsen

Det viktigste løftet er vanskeligst å nå

Det er i budsjettene løfter innfris og brytes. Særlig én graf i budsjettforslaget viser hvor trondheimspolitikerne sliter med å levere.

«For å stanse global oppvarming og unngå tap av arter, må vi ta mange tøffe valg», varslet Ap, SV, Sp og MDG i plattformen de ble enige om etter valget i 2019.