Deler av Bymarka er populær, blant annet stien opp til Storheia.   Foto: Hilde Skjesol

Hvem skal vi ta mest hensyn til i marka?

Det er lenge siden følelsene for marka har vært så sterke som de er nå. En markalov kunne roet gemyttene.

I forrige uke deltok jeg i en interessant pandeldebatt om markaområdene i Trondheim. Temaet for kvelden i Folkebiblioteket var i korte trekk respekten for markagrensa, ideen om en gondolbane i Bymarka og planene om et skianlegg i Estenstadmarka. Trenger vi en markalov? Eller er det bare et krav fra nikkersadelen som surmuler når skogen gjøres mer tilgjengelig for massene?