Tegning: Karl Gundersen 

Nobels to ansikter

Nobels fredspris er Norges internasjonale varemerke. Har prisen ført til mer fred og fremgang, eller representerer den et idealistisk sirkus?

Hva har en 17 år gammel pakistansk jente, en norsk polfarer, en tibetansk munk og en russisk journalist til felles? Alle har vunnet Nobels fredspris. Si meg så: Hva har en kvinne anklaget for folkemord, en krigførende president og en amerikansk «krigshauk» til felles? At også de har blitt tildelt fredsprisen.