Det kan virke som at i Norge er målet om likestilling mellom kjønnene bare noe som gjelder for etnisk norske kvinner. Manglende likestilling i minoritetsmiljøer blir bortforklart med deres kultur og sett på som et avgrenset integreringsproblem. , skriver vår spaltist.   Foto: Shutterstock

Likestilling? Bare hvis du er etnisk norsk

Jeg vil ikke være hun masete muslimfeministen, men likevel: Når skal vi slutte å bortforklare manglende likestilling i minoritetsmiljøer?

Jeg har nettopp sett på FN-sambandets indeks som fanger opp skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet i Bosnia. Gladnyhet er at det går oppover og fremover for likestilling i mitt fødeland! Og her i Norge har vi vel alt under kontroll på likestillingsfeltet, eller?

Det klør i fingrene mine etter å skrive om likestilling, men så tar jeg meg i å tenke at det ikke er 8. mars. Kan man skrive om likestilling i oktober? Jeg vil jo ikke være hun masete muslimfeministen som kommer her og skal frelse oss alle, på grensen til pinlig, det. På den andre siden har vi jo nettopp hatt en heidundrende gjenåpningsfest i Norge, og om ikke det har brutt alle barrierer for hvor pinlig vi kan oppføre oss, så vet ikke jeg. Så jeg gjør et forsøk.

LES OGSÅ: Om å dyrke uenighet og tillit

Det kan virke som at i Norge er målet om likestilling mellom kjønnene bare noe som gjelder for etnisk norske kvinner. Manglende likestilling i minoritetsmiljøer blir bortforklart med deres kultur og sett på som et avgrenset integreringsproblem. Patriarkalske maktstrukturer som lever i beste velgående i flere minoritetsmiljøer, er et systemproblem. Vi trenger mer kunnskap og bevisstgjøring for at likestilling skal være en realitet for alle.

Tross alle muligheter som finnes i dette landet, har vi utfordringer. Som minoritetskonsulent ser jeg sviket mot jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn. Likestilling er ikke en selvfølge. Jenter som er født og oppvokst i Norge eller har bodd her siden de var små, forteller meg noe annet. Jo eldre de blir, jo mer opplever en del av dem at de ikke har lik rett til å bestemme over sitt eget liv og sine valg. Voksne tar valg på deres vegne, rett og slett fordi de er jenter. Det forventes at de underkaster seg et regime der mannen har makt og bestemmelsesrett over hennes frihet.

Jenter jeg snakker med, opplever at samfunnet rundt bare nikker og smiler og antar at den rettingen livet deres tar, er deres eget valg. Så, senere, kan vi klage over deres manglende deltagelse i arbeidslivet, frivilligheten og samfunnet generelt. Disse jenter føler seg forlatt, ikke sett og ikke forstått av storsamfunnet. En del av bakgrunnen for problemet er for dårlig kunnskap om hvordan likestilling forstås hos minoriteter. Situasjonen forklares ofte som et kulturproblem - ikke som et likestillingsproblem. Systematisk undertrykkelse av jenter velger vi å se på som et kulturell eller religiøst problem. En slik tilnærming og tankegang hjelper lite. Spørsmålet er: Hvordan få likestilling til å bli en modell for hverdagen i deres familier og miljøer?

LES MER AV VÅR SPALTIST:

Opplæring og kunnskap om hva likestilling er og hvordan det utøves i praksis, må skje på deres premisser. Familier trenger å bli forstått for å kunne endre de satte strukturene. Kunnskap alene er ikke nok, vi må ha en gode måter å kommunisere om likestilling også. En ovenfra og ned-holdning hjelper lite og gjør vondt verre. Vi vet at et likestilt samfunn gagner alle, men denne kunnskapen er ikke intuitiv og forståelig om det ikke resonnerer i livet og konteksten andre lever i. Derfor er det viktig at unge jenter ikke blir stigmatisert, men sett og forstått.

Slike problemer løses ikke over natten. Det er et seigt arbeid. Det hjelper heller ikke at vi lever i en polarisert verden der det som jeg skriver nå, kan tas til inntekt for de som mener innvandrere og et flerkulturelt samfunn er roten til alt ondt. Vi får ikke et likestilt, inkluderende og demokratisk samfunn så lenge kvinner med minoritetsbakgrunn faller utenfor. Da vokser de bare opp i miljøer der likestilling mellom menn og kvinner blir sett på som en trussel.

Til slutt: Det finnes mange kloke, unge kvinner med minoritetsbakgrunn som tar likestillingskampen. Disse burde blitt løftet frem mer og brukt i arbeidet med opplæring om likestilling. Majoritetssamfunnet må spisse ørene når disse snakker.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!